Reklama

Reklama

Chcę złożyć wypowiedzenie

Masz na oku ciekawą posadę? Dowiedz się, w jaki sposób rozstać się z obecnym pracodawcą oraz co ci w związku z tym przysługuje.

Pani Dorota powiedziała mi, że dostała właśnie dobrą ofertę pracy.

- Nowy szef chce, bym zaczęła u nich pracę jak najszybciej. W jaki sposób mam rozstać się ze starym pracodawcą? - spytała.

- Może to pani zrobić na dwa sposoby. Albo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, albo zaproponować rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W pani sytuacji korzystniejsze będzie to drugie.

- Co dzięki temu zyskam?

- Możliwe będzie ustalenie dogodnego terminu pani odejścia z firmy. Proszę jednak pamiętać, że szef nie musi się zgodzić na pani propozycję.

Reklama

- Dlaczego?

- Bo pani wcześniejsze odejście może utrudnić organizację pracy. Warto jednak próbować ustalić termin, odpowiadający obu stronom. Jeśli się nie uda, może pani wypowiedzieć umowę o pracę (najlepiej na piśmie). Wtedy musi pani zachować obowiązujący okres wypowiedzenia.

- A co z urlopem?

- Przy zmianie pracy, urlop jest naliczany proporcjonalnie do przepracowanego w danej firmie okresu. Jest to 1/12 wymiaru urlopu za każdy przepracowany miesiąc w danym roku.

- Czy muszę go wykorzystać?

- Jeśli jeszcze pani tego nie zrobiła, szef ma prawo wysłać panią na urlop. U nowego pracodawcy będzie się pani należał w wielkości proporcjonalnej do przepracowanych dni. Od nowego roku będzie go pani mieć już w pełnym wymiarze.

- Słyszałam, że pracodawca może mnie zwolnić ze świadczenia pracy. Co to oznacza?

- Może, ale nie musi. Jeśli to zrobi, do końca okresu wypowiedzenia nie będzie pani musiała już chodzić do pracy. Zachowa pani jednak wszystkie świadczenia (pensję, świadczenia socjalne, itp.). Warto zadbać, by informacja o tym została zapisana w wypowiedzeniu.

- Jakie dokumenty powinnam otrzymać, odchodząc z pracy?

- Pracodawca powinien pani wystawić świadectwo pracy, najlepiej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Może je też przesłać pocztą lub doręczyć inaczej, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli nie zgadza się pani z informacjami w nim zawartymi, może pani w ciągu 7 dni od otrzymania zażądać sprostowania.
art. 30, 97, 155, 167 Kodeksu pracy

Okres wypowiedzenia

Jeśli wypowiadasz umowę na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi: 2 tygodnie - w razie zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy; miesiąc - gdy byłaś zatrudniona co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące - przy zatrudnieniu co najmniej trzy lata. Umowę na czas określony można wypowiedzieć tylko, gdy przewidziano w niej taką możliwość i została zawarta na dłużej niż 6 miesięcy. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Chwila dla Ciebie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje