Reklama

Reklama

Do kiedy należą się alimenty?

Twój były mąż łoży na utrzymanie waszego potomstwa? Dowiedz się, do kiedy musi to robić i czy może się od tego uchylić.

Pani Agata powiedziała mi, że jest rozwiedziona.

- Były mąż na podstawie wyroku sądu płaci alimenty na nasze małoletnie dzieci. Czy to prawda, że jeśli wyjdę ponownie za mąż, nie będzie miał już obowiązku ich płacić? - zapytała.

- Nie. To dotyczy tylko alimentów na panią, o ile zostały wcześniej przyznane.

- Nie, nie były przyznane. Do kiedy więc były mąż musi płacić alimenty na dzieci?

- Zgodnie z prawem, rodzice mają obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Chyba że dziecko ma dochody z majątku.

Reklama

- Z jakiego majątku?

- Na przykład z mieszkania po dziadkach, które wynajmuje. I wystarczają one na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

- Nasza najstarsza córka niedługo skończy 18 lat, ale nadal się uczy. Czy będą jej przysługiwały alimenty?

- Tak. Ukończenie przez dziecko 18. roku życia nie powoduje, że automatycznie wygasa obowiązek alimentacyjny. Były mąż będzie więc musiał płacić alimenty, ponieważ córka nadal nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie.

- Słyszałam, że czasem ojcowie uchylają się od płacenia alimentów na pełnoletnie dziecko.

- Tak, rodzic może to zrobić. Ale pod warunkiem, że będzie to wiązało się dla niego z nadmiernym uszczerbkiem, bo na przykład żyje tylko z renty. Albo gdy dziecko nie stara się utrzymać samodzielnie, chociaż by mogło. Na przykład nie podejmuje pracy po zakończeniu nauki, przerywa ją, zaczyna kolejny kierunek studiów. Nie dotyczy to dziecka niepełnosprawnego. Jeśli nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, może żądać alimentów przez nieograniczony czas.

- Mąż płaci od dawna alimenty w tej samej wysokości, a wydatki są wyższe. Czy mogę wystąpić o ich podwyższenie?

- Tak, może pani. Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dzieci) i od możliwości zarobkowych zobowiązanego do ich płacenia (ojca). O podwyższenie może się więc pani starać, jeśli wzrosły potrzeby dzieci i ich koszty utrzymania. Na przykład w związku z wiekiem, nauką czy stanem zdrowia. Podobnie, jeśli poprawiła się sytuacja materialna byłego męża lub pogorszyła pani (bo np. straciła pani pracę).

art. 60, 133, 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Jak podwyższyć alimenty?

Wniosek o podwyższenie składa się do sądu rejonowego - albo ze względu na miejsce zamieszkania dzieci, albo zobowiązanego do płacenia alimentów. Do wniosku należy dołączyć dokumenty

potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków (np. rachunki za leczenie dziecka, podręczniki, zestawienie kosztów utrzymania). Warto wskazać możliwości finansowe ojca.

Porad udziela: Izabela Rogowska mgr ekonomii, absolwent Studium Prawa Handlowego

Chwila dla Ciebie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy