Reklama

Reklama

Gdzie znajdziesz darmowe porady prawne?

Masz problem prawny, ale brakuje ci pieniędzy na to, by skorzystać z porady adwokata albo radcy prawnego? Sprawdź, jakie instytucje państwowe i fundacje udzielają takiej pomocy bezpłatnie.

BEZPŁATNE, ALE PROFESJONALNE

Zdarza się, że w przypadku sporów z rozmaitymi instytucjami rezygnujemy z dochodzenia swoich praw, bo czujemy się bezradni. Mamy świadomość, że potrzebna jest wiedza prawnika, ale koszty profesjonalnych porad są wysokie. Jak z tego wybrnąć?

Sprawy konsumenckie

Jeśli masz problem z nieuczciwym sprzedawcą albo firmą ubezpieczeniową, o bezpłatną pomoc możesz się zwrócić do Rzecznika Praw Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Praw Ubezpieczonych. W przypadku kłopotów z reklamacją wadliwych towarów albo źle wykonanych usług warto dowiedzieć się w biurach miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów o to, co możemy w danej sytuacji zrobić.

Reklama

Kontakt (adres, telefon, adres e-mail) do rzecznika najbliższego naszego miejsca zamieszkania znajdziemy, korzystając z wyszukiwarki na stronie serwisu internetowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik. gov.pl/rzecznicy_konsumentow. php). Pomoc prawną przez telefon możemy uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Federacji Konsumentów: 800 007 707 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00).

Możemy także skorzystać z adresu porady@dlakonsumentow. pl. Uzyskamy tu e-mailową poradę, a jeśli sprawa będzie wymagać bezpośredniej konsultacji z jakimś ekspertem, zostaniemy skierowani do właściwej instytucji lub organizacji.

Jeśli masz przekonanie, że firma ubezpieczeniowa nie chce się wywiązać ze swoich obowiązków, zwróć się do ekspertów w biurze Rzecznika Praw Ubezpieczonych pod numerem 22 333 73 28. Dyżurujący prawni doradcy rozwieją wątpliwości z zakresu ubezpieczeń: komunikacyjnych, na życie, NNW, domów, mieszkań, turystycznych, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych. Odbierają telefony od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Karne i cywilne

Osoby, które mają problem prawny innego typu, a nie mają pieniędzy na prawnika, mogą skorzystać ze Studenckiej Poradni Prawnej. W Polsce jest w tej chwili 25 takich poradni. Ich listę znajdziemy na stronie www.fupp.org.pl/kliniki-prawa/kliniki-w-polsce. W placówkach tych porad prawnych udzielają studenci ostatnich lat prawa pod okiem prawników.

Rodzaj porad oferowanych przez poszczególne poradnie jest różny, ale w większości z nich oferowane jest poradnictwo cywilne (np. sprawy dotyczące odszkodowań, upadłości konsumenckiej, analiza umów cywilnoprawnych), karne (przygotowanie linii obrony, wykładnia przepisów, sporządzanie pism), spraw rodzinnych (w zakresie władzy rodzicielskiej, rozwodów i separacji), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i bezrobocia oraz prawa spadkowego.

Prawa obywatelskie

Nasze prawa obywatelskie zostały zapisane w rozdziale II polskiej konstytucji. Należą do nich między innymi: prawo do nietykalności osobistej, wolności religijnej, ochrony prywatności, swobodnego wyrażania własnych poglądów. Jeśli uważamy, że jakaś instytucja państwowa łamie te prawa, możemy się zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ich ochronie (możliwość uzyskania takiej pomocy również gwarantuje polska konstytucja). Informacje o sposobie złożenia wniosku uzyskamy, dzwoniąc na infolinię pod numer 800 676 676 oraz na stronie www. rpo.gov.pl/pl/content/kontakt.

Informacje o prawach, które nam przysługują (a także obywatelskich obowiązkach) uzyskamy również w Biurach Porad Obywatelskich (BPO). W BPO otrzymamy także pomoc w wyborze sposobu rozwiązania naszych problemów i dowiemy się, jakie będą konsekwencje wyboru każdego z rozwiązań. Listę BPO można znaleźć na stronie www.zbpo.org.pl/ page/pl/co_robi_bpo/gdzie_ nas_szukac/

Warto wiedzieć

Spory z pracodawcą

➤ Państwowa Inspekcja Pracy to instytucja, której zadaniem jest kontrolowanie, czy w zakładach pracy nie dochodzi do łamania przepisów prawa pracy, a także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy badają także przyczyny wypadków w pracy.

➤ W przypadku jakichkolwiek prawnych problemów z pracodawcą (niesłuszne zwolnienie, mobbing, niewypłacenie wynagrodzenia, odmowa urlopu, niepłacenie za nadgodziny itp.) możemy się zwrócić do PIP o bezpłatną pomoc prawną. Informacje o miejscach, w których można uzyskać nieodpłatne porady praw-ne w zakresie prawa pracy, znajdziemy na stronie www. bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_ wszystkie

➤ W przypadku stwierdzenia, że prawa pracownicze zostały złamane, pracownicy PIP mogą ukarać pracodawcę mandatem, skierować wniosek o ukaranie go do sądu grodzkiego, powiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

O tym pamiętaj!

Pomoc dla kobiet

Specjalistyczne, bezpłatne porady prawne są też dostępne dla kobiet, które są ofiarami przemocy fizycznej, oraz tych, które uważają, że są przez jakieś instytucje traktowane gorzej niż mężczyźni (np. gdy za wykonywanie tej samej pracy otrzymują mniej pieniędzy albo gdy ze względu na płeć są pomijane w awansach). We wszystkich tego typu sytuacjach pomoc można uzyskać, dzwoniąc pod numer 22 635 93 92. Infolinia jest prowadzona przez Zespół Pomocy Prawnej działający przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Pomoc w zakresie prawa cywilnego i karnego, a także prawa pracy uzyskamy w siedzibie fundacji Centrum Praw Kobiet przy ulicy Wilczej 60/19 w Warszawie (trzeba wcześniej zadzwonić pod numer 22 622 25 17 i umówić się na spotkanie).

Olivia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy