Reklama

Jak otrzymać dodatkowe 400 zł od rządu? Wystarczył jeden dokument. Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie rodzinne, które ma pomóc finansowo najbardziej ubogim gospodarstwom domowym w Polsce. Komu się ono należy i co należy zrobić, by je otrzymać w 2023 roku?

Kto otrzyma dodatek osłonowy w 2023 roku?

Dodatek osłonowy został zaakceptowany w głosowaniu przez Sejm w grudniu 2021 roku i stał się elementem tarczy antyinflacyjnej dla Polaków.

 Świadczenie to ma być pomocą finansową w rosnących rachunkach za prąd, czy gaz, czy też może być przeznaczony na zakupy spożywcze, przy wciąż rosnących cenach za produkty. 

Zobacz też: "Prezenty" od rządu. Wyliczono koszt na jednego pracującego w 2022 r.

Jak podaje gov.pl, dodatek ten  będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Reklama

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość otrzymanego dodatku zależy od dochodu gospodarstwa oraz liczby osób, które go tworzy. Rząd wyszczególnił następujący podział: 

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3-osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Co ważne dodatek funkcjonuje według zasady "złotówka za złotówkę" i będzie on wypłacony nawet w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota dodatku będzie wówczas pomniejszona o kwotę przekroczenia. 

Jak otrzymać dodatek osłonowy?

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć w gminie wniosek w formie papierowej lub przez profil zaufany do wyznaczonego przez rząd terminu. 

Obecnie trwają wypłaty dodatków za wnioski z 2022 roku. Wypłaty te potrwają do 31 grudnia 2023 roku. 

Zobacz także: Waloryzacja mama 4 plus, jest nowa kwota dodatku do emerytury. 227 zł więcej także dla ojców

"Dodatek osłonowy przysługuje osobom za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 31 grudnia 2023 r." - informuje Ministerstwo  Klimatu i Środowiska. 

Dodatek osłonowy a emerytura

Emeryci także mieli możliwość otrzymania dodatku osłonowego.  

"Wszystkie dane niezbędne do ustalenia dochodu w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, gminy mają obowiązek pozyskać samodzielnie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednich usług dostępnych w systemach informatycznych" - przypominało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Dlatego emeryci nie musieli przedstawiać z tego wzgledu żadnych dodatkowych świadczeń z ZUS-u.

Pojawiły się także pytania, czy kwota 13. i 14. emerytury wliczają się w dochód gospodarstwa. Okazuje się, że nie. 

"Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego" - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Kolejna szansa na uzyskanie dodatku osłonowego w 2023 roku?

Na ten moment nie ma decyzji o przedłużeniu dodatku osłonowego na 2023 rok. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie, a wszystko będzie dyktowane sytuacją rynkową. 

Dodatek osłonowy został uchwalony tylko raz - w 2022 roku i obecnie nie ma informacji o tym, że będzie on realizowany co roku.

Istnieje jednak zapis, który może sugerować, że projekt dodatku osłonowego nie zakończy się w 2023 roku. 

Otóż wójt, burmistrz albo prezydent miasta mają obowiązek przedstawiać wojewodzie informację liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty kwoty dodatku poszczególnym domostwom oraz o łącznej wysokości dodatków osłonowych w latach 2023-2025.

Następnie te informacje trafią do ministerstwa finansów i odpowiednich władz do spraw energii.

Przydatna karta w portfelu seniora 60+. Działa i u lekarza, i u fryzjera

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dodatek osłonowy | świadczenia | rząd
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy