Reklama

Kontrole RTV: Czy trzeba zgłaszać odbiornik telewizyjny na poczcie?

Temat kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Poczty Polskiej w ramach sprawdzania rejestracji odbiorników telewizyjnych i związanym z tym obowiązkiem płacenia abonamentu RTV, to wciąż gorący temat. Pojawia się wciąż w związku z tym wiele pytań, jak chociażby, czy odbiornik rtv należy rejestrować na poczcie i jak to zrobić?

Kontrole abonamentu RTV budzą wiele pytań. Polacy mają sporo wątpliwości

W całym kraju ruszyły kontrole abonamentu RTV prowadzone przez wydelegowanych do tego i wyszkolonych w tym aspekcie pracowników Poczty Polskiej. 

 W związku z tym pojawia się wiele pytań odnośnie tego, kto powinien płacić abonament, ile on wynosi miesięcznie i jedno z najczęściej pojawiających się pytań — czy mamy obowiązek wpuścić do domu kontrolera?

Poczta Polska jasno określa, kto jest zwolniony z obowiązku abonamentacyjnego RTV:

Reklama
  • osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają emeryturę, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia
  • osoby niezdolne do pracy i z pierwszą grupą inwalidzką
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
  • bezrobotni kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny
  • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego.

Obecnie abonament radiowo-telewizyjny wynosi 27,30 zł miesięcznie, a za korzystanie z radia samochodowego lub domowego - 8,70 zł miesięcznie.  

Zobacz także: Przestroga dla emerytów: Nie spełnił jednego obowiązku. Musi zapłacić 1651 zł

Wiele osób w Polsce tłumaczy, że może i posiada odbiornik telewizyjny, ale używa go do grania na konsoli do gier lub korzysta z niego, jak z monitora, korzystając z internetu, nie posiada zaś anteny satelitarnej, czy dekodera telewizyjnego, czyli... nie ogląda telewizji. Reguluje to zapis będący na stronie Poczty Polskiej

"Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także odbiornik telewizyjny niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący funkcję monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych".

Niektóre osoby z kolei tłumaczą, że owszem, oglądają telewizję, ale nie jest to TVP. Jednak Poczta Polska tłumaczy, że płacenie abonamentu nie ma związku z oglądaniem telewizji publicznej, ale - zgodnie z art. 2 ustawy o opłatach abonamentowych - to obowiązek wiążący się z używaniem w domu z radia i/lub telewizora, a nie oglądaniem konkretnej stacji. 

Czy odbiornik RTV należy rejestrować? Zawiłości płacenia abonamentu RTV

Nawet jeżeli płacimy abonament RTV, to często Polacy zapominają o konieczności zarejestrowania odbiornika na Poczcie Polskiej. To także rodzi wiele pytań. 

Wyjaśnia to Poczta Polska na swojej oficjalnej stronie internetowej: 

"Każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek rejestracji odbiorników wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych". 

Zobacz też: Kontrolerzy sprawdzą nie tylko domy, ale też auta. Pamiętasz o tym obowiązku?

Aby zarejestrować taki odbiornik, właściciel powinien udać się do dowolnej placówki Poczty Polskiej, zgłosić pracownikowi placówki pocztowej dyspozycję rejestracji odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość. 

Wówczas otrzyma od pracownika poczty dokument rejestracji urządzenia do wypełnienia, który uzupełniony odpowiednimi danymi zostaje zwrócony pracownikowi poczty.

Potwierdzeniem zarejestracji dla użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego jest "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika", wydane w tym momencie przez pracownika placówki pocztowej.

To właśnie to potwierdzenie należy zachować do kontroli abonamentu RTV w naszym domu, która budzi tak wielkie emocje. 

Kontrola abonamentu RTV w naszym domu. Polacy pytają, czy mogą nie wpuścić kontrolera

Wiele wskazuje na to, że Polacy nie chcą z różnych względów wpuszczać kontrolerów abonamentu RTV do swoich domów.

"Nikt nie ma prawa sprawdzać, co obywatel ma, posiada i czym się zajmuje, bez stosownego nakazu rewizji wydanego przez odpowiedni organ. Inaczej jest to zakłócanie miru domowego" - czytamy w jednym z listów do naszej redakcji. 

Zobacz także: Pukają do drzwi Polaków. Prawnicy wyjaśniają, czy musisz ich wpuścić

I faktycznie, jak możemy przeczytać w jednym z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2018 r. (II GSK 590/18): "Ustawa nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i opłat".

W związku z tym nie ma żadnego zapisu zobowiązującego nas prawnie do wpuszczenia obcej osoby bez stosownego nakazu. W razie kontroli mamy więc możliwość odmówienia jej przeprowadzenia przez pracownika Poczty Polskiej.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: kontrole abonamentu RTV | abonament rtv
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy