Reklama

Reklama

Porozumienie rodziców - jakie kontakty z dzieckiem?

Gdy dorośli się rozstają, muszą ustalić, jak będą opiekować się dzieckiem. Uzgodnienia są konieczne przy rozwodzie i separacji.

Mama i tata w czasie rozwodu i separacji powinni sporządzić tzw. plan wychowawczy i omówić szczegóły sprawowania władzy rodzicielskiej oraz ustalić kontakty drugiego rodzica z dzieckiem (przykład niżej). Taki plan składa się razem z pozwem o rozwód (separację). Najlepiej więc, by rodzice poczynili uzgodnienia przed sprawą. Jeśli nie są w stanie się porozumieć, mogą skorzystać z pomocy mediatora. Ważne punkty w planie to:

1. Wysokość alimentów, jakie będzie płacił drugi rodzic;

2. Osoba (mama, tata), z którą dziecko zamieszka, kontakty drugiego rodzica (jakie dni, święta);

Reklama

3. Zobowiązanie, że w obecności dziecka rodzice będą mówić o sobie z szacunkiem.

Czego dotyczy porozumienie

Napisz tytuł porozumienia. Podaj dane dziecka z jego datą urodzenia. Poniżej napisz, kiedy zawarliście porozumienie, podaj wasze imiona i nazwiska.

Co musicie oświadczyć

W porozumieniu muszą znaleźć się najważniejsze informacje dotyczące dziecka, m.in.: z kim dziecko będzie mieszkało, jakie będą alimenty, jakie terminy spotkań ojca z dzieckiem.

Do czego się zobowiązujecie

Ty nie możesz utrudniać ojcu kontaktów z dzieckiem. Ojciec zaś musi regularnie płacić alimenty. Oboje otrzymujecie po egzemplarzu umowy, jeden zaś pozostaje w sądzie.

Jak określić kontakty

Terminy kontaktów warto zapisać precyzyjnie. Dzięki temu możecie uniknąć w przyszłości ewentualnych nieporozumień na tym tle.

Co z decyzjami w ważnych sprawach

Zobowiążcie się, że razem będziecie decydować o sprawach dziecka, np. nauce, wyjazdach, uwzględniając jego rozsądne życzenia.

Podpisy rodziców

Na końcu porozumienia musicie oboje podpisać się odręcznie.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje