Reklama

Reklama

Sprawy majątkowe między partnerami

Gdy kończy się uczucie i trzeba podzielić się dorobkiem, często dochodzi do sporów... Jak ich uniknąć?

W konkubinacie

W naszym prawie nie ma przepisów dotyczących wolnych związków. Między konkubentami nie powstaje majątek wspólny z mocy prawa (jak między małżonkami). Sami więc muszą zadbać o swoje pieniądze!

Zabezpiecz swój majątek

Jeśli kupujecie razem mieszkanie (dom, działkę), w akcie notarialnym powinniście oboje figurować. Ustalcie, w jakich ułamkowych częściach każde z was ma udział w nieruchomości, np. ty 2/3, partner - 1/3. Jeżeli kupujecie samochód, zarejestrujcie go na was oboje. Jeśli sama kupujesz np. drogie sprzęty do mieszkania, zachowaj faktury wystawione na ciebie.

Reklama

Pamiętaj! Abyś mogła dziedziczyć po partnerze, a on po tobie, musicie sporządzić testamenty.

Po rozstaniu...

Gdyby partner stwierdził, że nie podzieli się wspólnie kupionym mieszkaniem, musisz wystąpić do sądu o zniesienie współwłasności. Sąd może np. przyznać je jednemu z was ze spłatą drugiego. W ten sam sposób może być podzielone auto, które jest współwłasnością.

Podział rzeczy z mieszkania odbywa się na tej zasadzie, że każde z partnerów musi udowodnić, co kupiło (na podstawie faktur). Pamiętaj! Nie możesz żądać od partnera alimentów.

Przed ślubem

Wszystko, co nabyłaś do dnia ślubu, jest twoją własnością. To twój majątek osobisty. Jeśli chcesz,

by też w małżeństwie była między tobą i mężem rozdzielność majątkowa, trzeba spisać umowę!

Intercyza...

... tak popularnie nazywa się umowa między przyszłymi małżonkami polegająca na tym, że każde z nich ma swój majątek osobisty i brak jest majątku wspólnego. Wszystko co zarobisz, kupisz, dostaniesz, odziedziczysz - jest wyłącznie twoje, małżonek nie ma do tego prawa. Intercyzę można zawrzeć wyłącznie w formie aktu notarialnego. Koszt sporządzenia takiego aktu to z podatkiem ok. 500 zł. Pamiętaj! Aby było łatwiej udowodnić, co jest twoje, przechowuj dowody, np. faktury zakupu cennych rzeczy do mieszkania.

Co daje taka umowa?

Jeżeli podpiszecie intercyzę, nie będziecie mieli po ślubie majątku wspólnego. Każde z was ma swój majątek przedślubny i majątek odrębny nabyty w czasie małżeństwa, m.in. zarobki, konta w banku, lokaty...

Sama decydujesz o swoim majątku. Bez udziału małżonka będziesz mogła np.: zaciągnąć kredyt hipoteczny, kupić nieruchomość. Ale uwaga! Intercyza nie musi obowiązywać przez cały związek. W każdej chwili można ją rozwiązać u notariusza albo zmienić jakieś jej warunki.

Po rozwodzie

Co jest do podziału?

Po rozwodzie podlega podziałowi wszystko, czego małżonkowie się wspólnie dorobili. Obowiązuje zasada, że to co wspólne, jest do podziału po połowie. Ale możliwe jest też rozliczenie nakładów,jeśli jeden z małżonków np. z majątku osobistego dołożył się do majątku wspólnego (np. oszczędności sprzed ślubu poszły na wspólny dom).

Do podziału nie wchodzą m.in.:

- majątek sprzed ślubu,

- spadki i darowizny,

- przedmioty osobiste, m.in. biżuteria, ubrania, nagrody za własne osiągnięcia, np. w konkursach.

Gdzie dokonać podziału?

Jeśli małżonkowie są zgodni, jak podzielić majątek (co komu ma przypaść), mogą iść do notariusza. Szybko załatwią wszelkie formalności. Opłata notarialna jest liczona od wartości majątku (taksa na stronie: www.krn.gov.pl). Kiedy małżonkowie się spierają, sąd dokona podziału. Wniosek składa się do sądu rejonowego. Wpis wynosi 1000 zł. Jednak takie sprawy ciągną się długo i ostateczne koszty mogą być wyższe.

Pamiętaj! Opłata sądowa może wynieść tylko 300 zł, gdy ustalisz z mężem, jak dokładnie podzielicie się majątkiem.

W małżeństwie

Z chwilą zawarcia ślubu wszystko, czego dorobią się małżonkowie, jest wspólne. Zmienić to może tylko spisanie umowy - intercyzy przed ślubem albo ustanowienie rozdzielności już w małżeństwie.

Wspólny majątek

Wspólną własnością męża i żony są przede wszystkim:

- zarobki i dochody z innej działalności (np. zlecenia, własna firma),

- środki na rachunkach w banku, środki w funduszach emerytalnych,

- mieszkanie (dom, działka) nabyte w trakcie małżeństwa,

- dochody z majątku wspólnego jak i z majątku osobistego każdego z nich, np. z wynajmowania mieszkania męża sprzed ślubu.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

- mieszkanie sprzed ślubu,

- spadki i darowizny sprzed ślubu, jak i nabyte w trakcie małżeństwa.

Umowa o rozdzielności

W każdej chwili małżeństwa można rozdzielić majątek. Jeśli chcecie to zrobić, macie dwie możliwości: - sporządzenie u notariusza umowy o rozdzielności majątkowej (koszt zawarcia aktu wynosi 500 zł) lub - ustanowienie rozdzielności majątkowej w sądzie (koszt sprawy: 200 zł, ale przy niskich dochodach można wnosić o zwolnienie od kosztów).

Na notarialną umowę muszą wyrazić zgodę oboje, a o rozdzielność sądową występuje jeden małżonek. Zgoda drugiego nie jest potrzebna.

Pamiętaj! Aby sąd rozdzielił majątek, muszą być ważne powody (np. mąż i żona nie mieszkają razem).

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Dowiedz się więcej na temat: rozwód | separacja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy