Reklama

Reklama

Telepracownik? Czyli kto?

Jeśli zgodzi się na to pracodawca, możesz wykonywać w domu swoje obowiązki zawodowe.

Pani Karolina powiedziała mi, że traci dużo czasu na dojazdy do pracy.

- Ostatnio dowiedziałam się, że moja koleżanka pracuje w domu. Do siedziby firmy jeździ tylko czasem na spotkania. Na czym polega takie zatrudnienie? - zapytała.

- To zatrudnienie na odległość, czyli telepraca. Wykonuje pani obowiązki podobne jak w firmie, ale poza jej siedzibą, np. w domu. Jest to korzystne zwłaszcza, gdy siedziba firmy jest daleko. Łatwiej też pogodzić pracę np. z opieką nad dziećmi.

- A jak kontaktuję się z firmą?

- Przez Internet, pocztę mailową lub telefon.

Reklama

- Czy pracując w domu, nie będę traktowana gorzej?

- Nie. Telepracownik nie może być w żaden sposób dyskryminowany przez pracodawcę.

- Co mam zrobić, by rozpocząć pracę na takich zasadach?

- Powinna pani złożyć wniosek o zmianę warunków wykonywania pracy. Jeśli szef się zgodzi, zawrzecie odpowiednie porozumienie zmieniające warunki pracy. Pracodawca powinien zapewnić pani sprzęt niezbędny do wykonywania obowiązków, czyli np. komputer, telefon i ubezpieczyć go. Pokryje też koszty instalacji, serwisu, eksploatacji. Pracodawca powinien też zapewnić pani szkolenia z jego obsługi.

- A co w sytuacji, gdy sprzęt będzie mój?

- Pracodawca powinien wówczas wypłacić pani ekwiwalent pieniężny. Będzie doliczony do pensji i zwolniony z podatku.

- Czy szef może mnie kontrolować?

- Tak. Sposób przeprowadzenia kontroli powinien być określony w umowie. Rozlicza się pani przede wszystkim z wyników pracy. Pracodawca odpowiada jednak również za bezpieczeństwo i higienę pracy pani stanowiska pracy. Powinien je więc za pani zgodą sprawdzać. Kontrola nie może naruszać prywatności pani i domowników.

- Czy zawsze już będę musiała pracować w takiej formie?

- Nie, nie zawsze. Zarówno pani, jak i pracodawca możecie w ciągu trzech miesięcy od podjęcia przez panią telepracy wystąpić z wiążącym wnioskiem o przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia. Potem będzie można to zrobić tylko w formie wypowiedzenia zmieniającego.

art. 42, 67 Kodeksu pracy

Porad udziela: Izabela Rogowska mgr ekonomii, absolwent Studium Prawa Handlowego

Jak uregulować zmianę?

Ustalenie, że praca będzie wykonywana na odległość, może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia. Zawiera się wówczas porozumienie zmieniające. Powinno ono określić zasady wykonywania pracy, wypłacania ekwiwalentu, sposób potwierdzania obecności telepracownika oraz formy kontroli. Praca na odległość może być też wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenia).

Chwila dla Ciebie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje