Reklama

Trzy świadczenia od ZUS, o których mało kto wie. Sprawdź, czy należy ci się przydział

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki do świadczeń, mające na celu poprawę sytuacji życiowej obywateli. Najpopularniejsze z nich to oczywiście dodatek pielęgnacyjny, kompensacyjny czy dodatek weterana poszkodowanego. ZUS przyznaje jednak więcej dodatkowych świadczeń - kto może się o nie starać?

Ryczałt energetyczny: Kto skorzysta z dodatku na prąd?

Ryczałt energetyczny to dodatkowe świadczenie pieniężne, pozwalające obniżyć koszty związane z opłatami za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe.

Dodatek przysługuje:

 • kombatantom i innym osobom uprawnionym
 • żołnierzom zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych
 • wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych
 • wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Od dnia 1 marca 2023 roku kwota ryczałtu energetycznego wynosi 255,17 zł, ale jest ona ruchoma i ogłaszana co roku w związku z aktualizacją. Podaje ją Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie komunikatu do siódmego dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Reklama

Osoby, którym przysługuje dodatek w postaci ryczałtu energetycznego zobowiązane są do złożenia odpowiednich dokumentów, takich jak:

 • wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego - wzór dostępny jest online i w placówkach ZUS
 • decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców
 • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych
 • zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wniosek o przyznanie świadczenia w postaci ryczałtu energetycznego można złożyć w dowolnym momencie!

Dodatek za tajne nauczanie: Komu się należy?

Dodatek za tajne nauczanie to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańsk. 

Wysokość dodatku za tajne nauczanie od 1 marca 2023 roku wynosi 294,39 zł.

Osoby, które starają się o dodatek za tajne nauczanie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów: 

 • wniosku o przyznanie dodatku za tajne nauczanie
 • zaświadczenia właściwego kuratorium oświaty.

Wniosek o przyznanie dodatku można złożyć w każdej chwili, ale najlepiej zrobić to bezzwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia: 

 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Dodatek dla sieroty zupełnej: Jak złożyć wniosek?

Dodatek dla sieroty zupełnej to rodzaj świadczenia z którego mogą skorzystać osoby uprawnione do renty rodzinnej, nieposiadające obojga rodziców lub po zmarłej matce, gdy ojciec był nieznany.

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej podlega corocznej waloryzacji z rentą rodzinną, a od 1 marca 2023 roku wynosi 553,30 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany jest każdej sierocie zupełnej bez względu na ilość uprawnionych do tego świadczenia.

Osoby, które starają się o dodatek dla sieroty zupełnej, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów takich jak: 

 • wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej
 • dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców
 • dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Pełną dokumentację należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS lub za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji, od której można się odwołać. 

Zobacz również: 

Nigdy nie pracowali, a pobierają emeryturę. Jak to możliwe?


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: świadczenia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy