Reklama

Reklama

Kto choruje na depresję?

Problem osobowości przedchorobowej osób zapadających na depresję przewija się w literaturze od czasów starożytnych. Wielu różnych autorów zauważało swoiste cechy osobowości ludzi, u których występują stany depresyjne.

Osobowość kształtuje się w procesie wychowania. Jeżeli pewne cechy predysponują do zachorowania na depresję, to ukształtowanie dojrzałej osobowości winno w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko zachorowania na tę chorobę. Jest to ważna informacja dla rodziców, wychowawców i nauczycieli.

Reklama

Skazani na depresję?

Iwona Czuma przeprowadziła badania w zakresie realnego i retrospektywnego obrazu osobowości u osób z rozpoznaniem endogennego zespołu depresyjnego. Analiza wyników tych badań pozwala scharakteryzować badane osoby depresyjne, jako przejawiające brak wiary w siebie i we własne możliwości, pesymistyczne i lękowo nastawione do swojej przyszłości. Uważają one siebie za słabszych od innych, mniej skutecznych w działaniu i nie zasługujących na uznanie. Wątpienie w siebie, czy też wręcz odrzucanie siebie sprawia, że z łatwością podporządkowują się innym i przyjmują postawę obronną. Z dystansem podchodzą do innych, brak im niezależności. Starają się za wszelką cenę unikać konfliktów interpersonalnych. Mają trudności w podejmowaniu decyzji i stawianiu czoła wymaganiom dorosłego życia. Łatwo ulegają dezorganizacji pod wpływem stresów i wtedy często uciekają w świat fantazji i marzeń. Niejednokrotnie w chwilach smutku sięgają po alkohol, co czasem może prowadzić do uzależnienia. Lęk i troski o przyszłość oraz dystans do ludzi komplikują im stosunki z innymi.

Nie jestem zbyt dobra

Analiza wyników obrazu retrospektywnego pozwala scharakteryzować osoby depresyjne sprzed okresu choroby jako bardziej konwencjonalne niż inni. Zwykle osoby te z łatwością oddawały kierownictwo nad sobą innym i szukały bezpieczeństwa w tym, co wypróbowane i pewne. Zawsze uważały innych za silniejszych, lepszych, mądrzejszych i bardziej skutecznych od siebie oraz starały się unikać konfrontacji. Przejawiały skłonności do marzeń, a życzenia i wymagania innych były dla nich ważniejsze niż własne. Kontakty z innymi ludźmi napawały je niepokojem i utwierdzały w przekonaniu o własnej bezwartościowości. Cechowała je ostrożność wobec ludzi, a nawet pewna nieufność. Miały większe trudności z osiąganiem zamierzonych celów.

Dowiedz się więcej na temat: zachorowania | lęk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje