"Wydarzenia": Od lat pustułki budują gniazdo w tym samym miejscu. Atrakcja Urzędu Miasta w Szczecinie

Dzicy lokatorzy pojawili się w gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie. Z gzymsu, na urzędników i petentów, sokolim wzrokiem spoglądają pustułki. O ptasiej rodzinie, znanej i obserwowanej od lat, w materiale dla "Wydarzeń", Anna Nosalska.
Polsat News