Czy można odmówić podwyżki czynszu najmu? Tylko w takiej sytuacji

Opłaty za wynajem mieszkań, rosną w zastraszającym tempie. Polacy są przerażeni wysokimi kosztami tej usługi, jednak podwyżki zdają się nieuniknione. Ekonomia rządzi się swoimi prawami, a nieciekawa sytuacja na rynku wręcz zachęca właścicieli nieruchomości do podnoszenia czynszu najemcom. Nie oznacza to jednak, że zawsze należy zgadzać się na takie rozwiązanie. Wyjaśniamy, w jakiej sytuacji lokator ma prawo odmówić właścicielowi podwyżki w trakcie trwania umowy oraz ile maksymalnie może ona wynosić.

Podwyżki czynszu najmu przyprawiają lokatorów o zawrót głowy, a perspektywy na własne mieszkanie mają dziś nieliczni
Podwyżki czynszu najmu przyprawiają lokatorów o zawrót głowy, a perspektywy na własne mieszkanie mają dziś nieliczniLech CharewiczEast News

Opłaty za wynajem nieruchomości rosną w całej Polsce z uwagi na wysoką inflację i wzrost zapotrzebowania na mieszkania w naszym kraju. Sytuacja wygląda nieciekawie dla obu stron. Mało kto ma dziś perspektywy, aby wziąć kredyt na własne lokum, a w obecnej sytuacji trudno dziwić się właścicielom, którzy podnoszą czynsz z obawy przed stratami finansowymi.

Nie wszyscy jednak postępują zgodnie z prawem. Dlatego, aby chronić lokatorów przed nieuczciwymi praktykami, przypominamy, najważniejsze zasady podnoszenia czynszu najmu lokalu mieszkalnego.

Czy właściciel mieszkania może podnieść czynsz w trakcie trwania umowy, a jeśli tak, to o ile? Czy możemy odmówić właścicielowi podwyżki i jakie mamy wówczas alternatywy? Odpowiedzi znajdziecie poniżej.

Czy właściciel mieszkania może podnieść czynsz w trakcie trwania umowy?

Gdy termin określony w umowie najmu dobiega końca, wynajmujący ma prawo zaproponować nam dowolne warunki przedłużenia umowy. Jeżeli jako lokatorzy ich nie akceptujemy, (bo np. przekraczają one nasze możliwości finansowe), po prostu wyprowadzamy się po upływie czasu, na jaki został zawarty kontakt i szukamy dla siebie nowego lokum.

Gdy termin umowy najmu mieszkania dobiega końca, właściciel ma prawo zaproponować nam dowolne warunki. Jeśli ich nie akceptujemy, jedynym rozwiązaniem jest wyprowadzka
Gdy termin umowy najmu mieszkania dobiega końca, właściciel ma prawo zaproponować nam dowolne warunki. Jeśli ich nie akceptujemy, jedynym rozwiązaniem jest wyprowadzkaARKADIUSZ ZIOLEK

Czy właściciel mieszkania może podnieść czynsz w trakcie trwania umowy? Tutaj również odpowiedź jest twierdząca. Oczywiście, o ile do podwyżki dojdzie nie częściej niż raz na sześć miesięcy w zgodzie z polskim prawem, o czym stanowi m.in. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. “O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego".

Przyczyną wzrostu opłat za lokum, niezależnie od rodzaju umowy, może być waloryzacja czynszu. Właściciel mieszkania ma prawo podnieść nam stawkę zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli w oparciu o średnią inflację w roku ubiegłym.

Aby było uczciwie, kwotę czynszu za najem z poprzedniego roku trzeba wówczas pomnożyć o wskaźnik waloryzacji, a jeśli wyjdzie nam kwota z groszami, można ją arytmetycznie zaokrąglić do pełnego złotego.

Najważniejsze zasady podnoszenia czynszu najmu lokalu mieszkalnego

W innych przypadkach podwyżka czynszu może mieć również miejsce:

  • jeśli czynsz ten nie zapewnia zwrotu kosztów zakupu mieszkania lub jego remontu, 
  • jeśli czynsz nie przynosi właścicielowi godziwego zysku.
  • jeśli czynsz nie pokrywa kosztów utrzymania mieszkania np. w związku ze wzrostem opłat niezależnych od właściciela (dostawy gazu, energii, wody, odbiór ścieków lub nieczystości) i takiej sytuacji może do niej dochodzić nawet częściej.
Wzrost wysokości rachunków za prąd i gaz może być powodem wzrostu czynszu najmu niezależnym od właściciela
Wzrost wysokości rachunków za prąd i gaz może być powodem wzrostu czynszu najmu niezależnym od właściciela123RF/PICSEL

W takich sytuacjach najemca o konieczności uiszczania wyższych przelewów wraz z ich przyczyną powinien zostać poinformowany poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowej wysokości na piśmie złożonym nie później niż w ostatnim dniu miesiąca z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (chyba że umowa określa inaczej).

O ile właściciel mieszkania może podnieść czynsz? Jest konkretny pułap

Zgodnie z prawem, właściciel ma prawo podnieść nam czynsz najmu bez podania konkretnego powodu wyłącznie po spełnieniu dwóch warunków.

Po pierwsze, podwyżka ta nie może przekraczać 3 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości, a po drugie - czynsz przed podniesieniem nie może jest wyższy od tej wartości. Za wartość odtworzeniową lokalu rozumie się najczęściej iloczyn powierzchni użytkowej i średniego kosztu budowy 1 metra kwadratowego powierzchni.

Czy mogę odmówić właścicielowi podwyżki? Prawo dopuszcza taką możliwość

Jeżeli zaś podwyżka czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy wspomniane 3% wartości odtworzeniowej lokalu, właściciel lokalu ma obowiązek pisemnie wyjaśnić powód takiego stanu rzeczy. Na prośbę najemcy musi on przedstawić swe kalkulacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli tego nie zrobi, najemca ma prawo uznać podwyżkę za nieuzasadnioną.

Najemca może odmówić opłacania wyższego czynszu, wchodząc z właścicielem na drogę sądową
Najemca może odmówić opłacania wyższego czynszu, wchodząc z właścicielem na drogę sądowąPiotr Kamionka/ REPORTEREast News

Dodatkowo najemca może również w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wypowiedzenia wysokości czynszu, odmówić pisemnie przyjęcia niniejszej podwyżki ze skutkiem rozwiązania umowy najmu, lub zakwestionować jej wysokość poprzez wniesienie pozwu do sądu.

W drugim przypadku jego obowiązkiem jest opłata czynszu w dotychczasowej wysokości do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie. Jeżeli jednak sąd stwierdzi, że proponowana przez właściciela lokalu podwyżka była zasadna, lokator będzie zmuszony, aby zwrócić właścicielowi powstałą różnicę.

Czytaj również:

Zobacz także:

„Wodospad ognia”. Piękno przyrody ściąga turystów do YosemiteAFP
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas