Reklama

Reklama

Małgorzata Szpakowska, "Wiadomości Literackie" prawie dla wszystkich

Najważniejsze pismo międzywojnia - "Wiadomości Literackie" - to tytuł, na którym wychowały się pokolenia...

Książka Małgorzaty Szpakowskiej to monografia "Wiadomości Literackich", tygodnika społeczno-kulturalnego ukazującego się w latach 1924 -1939. Autorka analizuje zawartość kolejnych numerów pisma według klucza tematycznego, uzupełniając swój wywód materiałami z innych źródeł - wspomnień, listów oraz opracowań naukowych. Poruszane są kolejne aspekty istnienia tygodnika, od spraw technicznych, przez sylwetki redaktora i autorów, do zagadnień literackich. Prezentowane są również poglądy redakcji na zagadnienia społeczne i polityczne, których pojawienie się na łamach, mimo iż pierwotnie wykraczające poza program pisma, było podyktowane zmieniającą się sytuacją polityczną. "Wiadomości Literackie" miały liczne grono oddanych czytelników, ale też równie licznych adwersarzy i polemistów. Małgorzata Szpakowska udowadnia, że w istocie było to najważniejsze czasopismo dwudziestolecia. Tworzyły je wielkie osobistości z Mieczysławem Grydzewskim na czele.

Reklama

  Szpakowska pokazuje, jak samozwańczy heretyk na ambonie Słonimski, zaciekły reformator Boy i domniemany anarchista Tuwim odpierają oskarżenia o szarganie narodowych świętości, bezbożność, pornografię i grafomanię. Lektura monografii "Wiadomości Literackich" uświadamia, że twórcy pisma, nigdy nie dając umrzeć nadziei na nowoczesność, chcieli być i byli reformatorami swojej ojczyzny.

  Małgorzata Szpakowska (ur. 1940) - wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN Clubu, redakcji "Dialogu" oraz jury Nagrody im. Jana Józefa Lipskiego. Wydała: Teatr i bruk. Szkice o krytykach teatralnych (2006), Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian (W.A.B. 2003; nominacja do nagród NIKE 2004 oraz "Podporiusz" 2004), Zakorzenieni, wykorzenieni (1997), Dyskusje ze Stanisławem Lemem (1996), O kulturze i znachorach (1983) oraz Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza (1976; Nagroda Kościelskich, 1977). Jest także współautorką i redaktorem zbioru Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach (W.A.B. 2008) oraz antologii Antropologia ciała (2008).

  Małgorzata Szpakowska

"Wiadomości Literackie" prawie dla wszystkich

 

premiera: 26 września 2012 r.

 humanistyka, seria: z wagą

Wydawnictwo W.A.B.


 

 


Wydawnictwo WAB
Dowiedz się więcej na temat: książka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy