Reklama

Reklama

Przez jedną osobę cały blok może płacić podwójną stawkę za wywóz śmieci

Rosną stawki za nieprawidłową selekcję odpadów komunalnych (śmieci). Już teraz możemy zapłacić jej dwukrotność.

Nowy rok szykuje nam zmiany. Sejm uchwalił nowelizację ustawy śmieciowej. Obecnie, jeżeli nie segregujemy śmieci, płacimy dwukrotność stawki, a od nowego roku będzie to aż czterokrotność! I to niezależnie od tego, czy podpisaliśmy deklarację o segregacji, czy też nie.

Reklama

Kto składa deklarację?

Mieszkając w bloku (lokalu wielolokatorowym) nie składamy deklaracji indywidualnie. Deklarację w naszym imieniu składa spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota lub administrator. Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota lub administrator złożył deklarację o segregowaniu odpadów, a sąsiedzi nie dopełniają tego obowiązku, wszyscy zapłacimy wyższą stawkę. Firma, która odbiera od nas odpady, powiadomi spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę bądź administratora, oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o niedopełnieniu obowiązku segregacji odpadów. Będzie to podstawą do wydania decyzji o podwyższeniu stawki za wywóz odpadów z danego budynku.

Wysokość stawki jest zależna od czynników takich jak liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilość zużytej wody na danej nieruchomości lub powierzchni lokalu. 

Kto odpowiada za informowanie?

Spółdzielnia (wspólnota, administracja) powinny zawiadomić lokatorów o sposobie segregacji śmieci i konsekwencjach niedopełnienia tego obowiązku, które dotkną nas wszystkich bez znaczenia, czy sami go realizujemy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje