Reklama

Przez jedną osobę cały blok może płacić podwójną stawkę za wywóz śmieci

Rosną stawki za nieprawidłową selekcję odpadów komunalnych (śmieci). Już teraz możemy zapłacić jej dwukrotność.

Nowy rok szykuje nam zmiany. Sejm uchwalił nowelizację ustawy śmieciowej. Obecnie, jeżeli nie segregujemy śmieci, płacimy dwukrotność stawki, a od nowego roku będzie to aż czterokrotność! I to niezależnie od tego, czy podpisaliśmy deklarację o segregacji, czy też nie.

Kto składa deklarację?

Mieszkając w bloku (lokalu wielolokatorowym) nie składamy deklaracji indywidualnie. Deklarację w naszym imieniu składa spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota lub administrator. Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota lub administrator złożył deklarację o segregowaniu odpadów, a sąsiedzi nie dopełniają tego obowiązku, wszyscy zapłacimy wyższą stawkę. Firma, która odbiera od nas odpady, powiadomi spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę bądź administratora, oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o niedopełnieniu obowiązku segregacji odpadów. Będzie to podstawą do wydania decyzji o podwyższeniu stawki za wywóz odpadów z danego budynku.

Wysokość stawki jest zależna od czynników takich jak liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilość zużytej wody na danej nieruchomości lub powierzchni lokalu. 

Kto odpowiada za informowanie?

Spółdzielnia (wspólnota, administracja) powinny zawiadomić lokatorów o sposobie segregacji śmieci i konsekwencjach niedopełnienia tego obowiązku, które dotkną nas wszystkich bez znaczenia, czy sami go realizujemy.

Reklama


Jeżeli zarządca budynku nie wywiesił kartki, poprośmy spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę lub administratora o wywieszenie jej wraz z informacją o konsekwencjach, jakie wszyscy poniesiemy solidarnie, jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku. Prośmy o wywieszanie kartki aż do skutku, dla dobra nas wszystkich. 

Na co warto uważać?

Nie jest oczywiste, co do której kategorii odpadów należy. Dobrym przykładem może być ręcznik papierowy czy płatek kosmetyczny - powinniśmy je wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, a nie do pojemnika z napisem papier. Mamy obecnie aż pięć różnych pojemników na odpady - sposób segregowania odpadów opisujemy poniżej.

Jak segregować odpady?

Papier, np. czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy.

Metale i tworzywa sztuczne, np. puste, zgniecione butelki plastikowe, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku, zgniecione puszki po napojach i żywności.

Szkło, np. puste szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach.

Bio, np. odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych. 

Zmieszane: wszystkie pozostałe odpady, których nie byliśmy w stanie  wyrzucić do pozostałych pojemników.


100 rad

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama