Reklama

Reklama

Puk-puk, komornik. Czy trzeba wpuszczać komornika do domu? Jak wygląda egzekucja komornicza?

Z pewnością nikt nie chce mieć do czynienia z komornikiem. Oznacza to długi i liczne problemy. Są związane nie tylko ze spłatą należności, ale również możliwą wizytą urzędnika państwowego w domu. Warto dowiedzieć się, czy trzeba wpuszczać komornika do domu, a także co może zająć, jeśli wejdzie do środka.

Komornik to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Do obowiązków osoby pełniącej tę funkcję zalicza się wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych lub innych delegowanych na podstawie odrębnych przepisów. Każdy komornik jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości. 

Z komornikiem ma się do czynienia w momencie, kiedy jest on stroną wykonawczą czynności w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym. Dobrze wiedzieć, że każdy komornik działa na terenie przydzielonego mu rewiru. Jest to obszar właściwy dla sądu rejonowego, do którego jest przypisany funkcjonariusz publiczny.

Reklama

W jaki sposób sprawa trafia do komornika?

Komornik jest wzywany przez wierzyciela w momencie, kiedy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w terminie lub nie można się z nim skontaktować w żaden sposób. Pomimo tego, komornik nie od razu przychodzi pod drzwi dłużnika. Najpierw firmy windykacyjne próbują nawiązać kontakt z dłużnikiem, przekonując do spłaty należności.

W tym celu usługodawcy działający na zlecenie wierzyciela kontaktują się z dłużnikiem w standardowy sposób. Jest to połączenie telefoniczne, wiadomość e-mail lub sms. W treści wiadomości znajduje się informacja wraz z przypomnieniem o uregulowaniu długu. Jeśli to nie przynosi skutku, sprawa trafia do sądu, a następnie komornika.

Zobacz też: Długi i co dalej - jak wygląda egzekucja komornicza?

Kiedy komornik przychodzi do domu?

Komornik ma dostęp do informacji o adresie dłużnika, a także jego miejscu pracy. Bezpośredni kontakt nie stanowi więc dla niego żadnego problemu. Trzeba podkreślić, że samo wszczęcie postępowania nie oznacza od razu wizyty komornika w domu. Dług jest z reguły ściągany zdalnie tzn. bez bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem. 

Egzekucja jest prowadzona na odległość. Zajęciu ulega konto osoby, która uchyla się od spłaty długu. Dotyczy to również wynagrodzenia, renty i emerytury. Co więcej, funkcjonariusz publiczny zażąda oświadczenia o posiadanych dobrach osobistych - ruchomościach i nieruchomościach. Komornik przychodzi do domu dopiero wtedy, kiedy  dłużnik nie odpowiada na próby nawiązania kontaktu i rozpoczęcia współpracy.

Czytaj również: Ile zabiera komornik i jaka kwota jest wolna od zajęcia komorniczego? 

Czy komornik może wejść do domu pod nieobecność właściciela?

Do uprawnień komornika zalicza się to, że może przyjść do domu w godzinach od 7 do 21. Może to zrobić zarówno w dni robocze, jak i ustawowo wolne od pracy. Komornik może też wejść do domu pod nieobecność właściciela, również do mieszkania / domu wynajmowanego od osoby trzeciej. 

Czy trzeba wpuszczać komornika do domu?

Za zgodą prezesa sądu rejonowego może również wejść do domu w godzinach nocnych. Komornik ma też prawo do wykonania przymusowego przeszukania pomieszczeń. Dzieje się to w przypadku, jeżeli dłużnik nie otworzy drzwi. 

Funkcjonariusz korzysta wtedy z pomocy policji i ślusarza. Koszty są naliczane na osobę zalegającą z należnością. Dlatego w każdym przypadku, gdy komornik działa na podstawie ważnego tytułu wykonawczego, trzeba wpuścić go do środka.

Co może zająć komornik? W jaki sposób odzyskuje dług?

Najczęściej poruszanym tematem w kontekście pracy funkcjonariusza publicznego jest to, co może zająć komornik. Wyjaśniamy - mogą to być:

  • nieruchomości
  • ruchomości (np. samochód, telewizor)
  • wynagrodzenie za pracę
  • rachunek bankowy
  • wierzytelność (np. wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło)
  • prawa majątkowe (np. akcje, udziały w spółce)

Trzeba przy tym podkreślić, że ściąganie należności zazwyczaj odbywa się z reguły w formie zdalnej. Komornik ściąga pieniądze z konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, emerytury lub renty, czy zasiłku dla bezrobotnych lub wspomnianych już umów o zlecenie, lub dzieło.

Niestety, po wejściu do środka domu/mieszkania, komornik może również przeszukać pomieszczenia w celu znalezienia wartościowych przedmiotów, które mogą wliczyć się do egzekucji. Komornik w tym celu dokładnie przeszuka dom, również szafy, czy inne miejsca, w których można przechowywać drogocenne rzeczy, na przykład sprzęt RTV / AGD lub biżuterię.

Czy wizyta komornika w domu to standard, czy wyjątek?

Wizyta komornika w domu nie jest standardową procedurą. Funkcjonariusz publiczny odwiedzi osobiście dłużnika dopiero wtedy, gdy okaże się niemożliwe nawiązanie kontaktu i współpraca. Jeśli dłużnik będzie odpowiadał na listy komornika i wykazywał chęć do współpracy, to komornik nie najdzie go w domu.

Co robić, kiedy powstaje dług? Jak uniknąć komornika?

W rzeczywistości to wierzyciel kontroluje postępowanie i prowadzi windykację komorniczą. Z jego wniosku jest prowadzona egzekucja z konkretnego składnika majątku, czy też licytacja nieruchomości lub ruchomości należącej do dłużnika. W związku z tym proces windykacji komorniczej jest unikalny dla każdej sprawy i przybiera zróżnicowany wygląd.

Rozsądnie jest spróbować rozwiązać sprawę polubownie. Niezależnie od tego, czy jest się winnym pieniądze bankowi, ZUS-owi, dostawcy usług internetowych, czy jakiejkolwiek innej firmie lub osobie. Warto usiąść do rozmów i otwarcie omówić swoją sytuację finansową. Dzięki temu można liczyć na zrozumienie i ustalenie dogodnych zasad dotyczących spłaty długu na wczesnym etapie.

Czytaj również: Czy komornik może zabrać dodatek węglowy albo dodatek energetyczny?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Komornik | długi | Dom

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy