Zadbaj o to zaraz po pogrzebie bliskiego. Zyskasz nowe źródło dochodu

Zmiany w przepisach dotyczących uprawnień wdów i wdowców coraz bliżej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że istnieje realna szansa na wprowadzenie nowych zasad wypłacania renty wdowiej jeszcze w tym roku. Nowa Lewica udostępniła stronę, gdzie zamieszczono przykładowe wyliczenia renty rodzinnej. Oto ile dostaną seniorzy po zmarłych małżonkach.

Prawdopodobnie jeszcze w 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy związane z rentą wdowią
Prawdopodobnie jeszcze w 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy związane z rentą wdowiąMarek BazakEast News

Renta wdowia coraz bliżej. Co zakłada nowy projekt ustawy?

Projekt ustawy, opracowany przez Lewicę i OPZZ jest aktualnie procedowany w Sejmie. Ma on na celu poprawę sytuacji osób owdowiałych poprzez wprowadzenie nowej reguły zbiegu prawa do różnych świadczeń emerytalno-rentowych.

Obecnie, renta wdowia jest rodzajem renty rodzinnej, która przysługuje osobom spełniającym określone warunki. W przypadku posiadania praw do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego z nich. Projektowane zmiany zakładają:

  • możliwość zachowania dotychczasowych świadczeń z dodatkowym 50 proc. świadczenia po zmarłym współmałżonku,
  • opcję wyboru pobierania 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym, zwiększonej o 50 proc. własnego świadczenia.

Ile dostaną seniorzy po śmierci małżonków? Przykładowe wyliczenia

Nowa Lewica przygotowała stronę rentawdowia.pl, gdzie zamieszczono przykładowe wyliczenia renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Na przykładzie osób pobierających różne rodzaje emerytur, można zauważyć, jak zmienią się wysokości świadczeń po wprowadzeniu nowych regulacji.

W pierwszym przykładzie wdowa po emerycie policyjnym, która otrzymuje emeryturę z ZUS w kwocie 2000 zł brutto, mogłaby otrzymać po nim rentę rodzinną w kwocie 3400 zł zwiększoną o 1000 zł brutto. W ten sposób jej renta rodzinna wyniosłaby 4400 zł brutto. 

W drugim przypadku emerytura pani Katarzyny wynosi 5000 zł brutto, natomiast jej mąż otrzymuje z ZUS 3500 zł brutto. Ile świadczenia otrzyma wdowa po śmierci męża?

Przypominamy, że obecnie pani Katarzyna nie otrzymałaby żadnego dodatkowego świadczenia po śmierci męża, ponieważ renta rodzinna, która by jej przysługiwała, jest niższa od jej emerytury.

Jednakże w świetle nowych przepisów, emerytura pani Katarzyny zostałaby zwiększona o 1487,5 zł brutto, co w rezultacie daje 6487,5 zł brutto emerytury. 

Warto też zaznaczyć, że zaplanowano wprowadzenie górnego limitu kwoty, do jakiej może sięgać renta wdowia. Po zsumowaniu różnych świadczeń renta ta nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. Oznacza to, że na początku zmian renta wdowia nie będzie mogła być wyższa niż 8,5 tys. zł.

Zmiany te mają na celu poprawę sytuacji osób owdowiałych, zapewniając im większe środki na utrzymanie oraz bardziej sprawiedliwe traktowanie pod względem zabezpieczenia socjalnego. Oczekuje się, że nowe przepisy przyniosą ulgę dla wielu seniorów, którzy dotychczas zmagali się z niedostatecznymi środkami do życia po śmierci małżonki lub małżonka.

Renta wdowia to świadczenie, które będzie świadczeniem pokrewnym wobec renty rodzinnej
Renta wdowia to świadczenie, które będzie świadczeniem pokrewnym wobec renty rodzinnej123RF/PICSEL

Kiedy zostaną wdrożone zmiany?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa resortu, zapowiedziała gotowość wdrożenia nowych zasad renty wdowiej po ok. 6 miesiącach od przyjęcia projektu przez Sejm. Szacuje się, że koszt tych zmian może wynieść 13 mld zł rocznie.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas