Reklama

Znamy stawki abonamentu na 2024 rok. Jak obniżyć jego kwotę i co jeśli go nie zapłacimy?

W czerwcu 2023 roku weszło w życie rozporządzenie, które reguluje wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Określono tam stawki przewidziane na rok 2024. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła, że abonament RTV nie ulegnie zmianie.

Rozporządzenie KRRiT z dnia 10 maja 2023 o wysokości opłat określa nie tylko, ile będziemy musieli płacić za abonament, ale również wysokość zniżek, które otrzymamy przez uiszczenie opłaty z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Abonament w 2024 roku bez zmian. Tyle wyniosą stawki miesięczne

Mimo inflacji oraz prognoz opartych na obserwacjach podwyżki abonamentu w zeszłym roku KRRiT postanowiła nie podnosić opłat za używanie radia i telewizji. Oznacza to, że od stycznia 2024 roku, za abonament zapłacimy tyle samo co w 2023 roku, czyli:

Reklama

 • 8,70 miesięcznie - abonament radiowy za używanie radia,
 • 27,30 miesięcznie - abonament telewizyjny lub radiowo-telewizyjny.  

Stawki te wzrosły wraz ze styczniem 2023 roku. Podwyżki w bieżącym roku wyniosły kolejno 16 proc. w stosunku do opłaty za radio w ubiegłym roku (7,50 zł miesięcznie) oraz o 11,4 proc. wobec abonamentu za telewizor, który w 2022 roku wynosił 24,50 zł miesięcznie.  

Jak obniżyć opłaty? Zrobisz to w prosty sposób

Istnieją jednak proste sposoby na obniżenie abonamentu. Poczta Polska poinformowała, że na dodatkowe zniżki mogą liczyć osoby, które zdecydują się uiścić opłatę za abonament za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Im dłuższy będzie okres, za który zapłacimy z góry, tym większą otrzymamy zniżkę. 

Kwoty abonamentu za używanie odbiornika radiofonicznego po zniżce z racji opłacenia go z góry to: 

 • 16,90 zł za dwa miesiące,
 • 25,10 zł za trzy miesiące,
 • 49,60 zł za sześć miesięcy, 
 • 94,00 zł za rok kalendarzowy.

Natomiast za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego zapłacimy ze zniżką:

 • 53,00 zł za dwa miesiące, 
 • 78,70 zł za trzy miesiące, 
 • 155,70 zł za sześć miesięcy, 
 • 294,90 zł za rok kalendarzowy.

Zobacz również: Jak zapłacić mniej za abonament RTV? Nie każdy wie o tym prostym sposobie

Abonament RTV 2024 - kto jest zwolniony z opłaty?

Zgodnie z artykułem 4. Ustawy o opłatach abonamentowych pewne grupy są zwolnione z płacenia za używanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Są to m.in.:

 • osoby, które ukończyły 75 lat,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
 • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności, trwałej lub okresowej, całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,
 • osoby niesłyszące i niewidome.

Zobacz również: Mało znane ulgi dla seniorów. Można sporo zaoszczędzić!

Co, jeśli nie zapłacimy abonamentu? Uwaga na kontrole!

Do płacenia abonamentu zobowiązany jest każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Jednakże jak się okazuje, nie każdy dopełnia tego obowiązku. Ze sprawozdania KRRiT za 2021 rok wynika, że jedynie 34 procent osób opłaciło abonament w tamtym roku. Jeśli jednak wydaje nam się, że nie spotkają nas za to żadne konsekwencje - jesteśmy w błędzie. 

Każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego jest zobowiązany do zarejestrowania urządzenia w ciągu 14 dni od jego zakupu, a następnie regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. 

W przypadku kontroli za niezarejestrowanie odbiornika, a także niepłacenie abonamentu grozi nam kara finansowa, która wynosi 30-krotność miesięcznego abonamentu. Oznacza to, że mandaty w 2024 roku wyniosą: 

 • 261 zł za radio,
 • 819 zł za telewizor.

Poczta Polska za pośrednictwem wyszkolonych i oddelegowanych pracowników może przeprowadzać kontrole dotyczące posiadania odbiorników. Okazuje się jednak, że zgodnie z prawem kontrole muszą być przeprowadzane za naszą zgodą, co oznacza, że nie musimy wpuścić kontrolera do domu. 

Zobacz również: Kontrola abonamentu RTV: Czy trzeba wpuścić kontrolera do domu?

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy