Reklama

Reklama

Indywidualny czas pracy

Czy pracodawca może zgodzić się na inne godziny pracy, np. wcześniejsze przychodzenie i wychodzenie z firmy?

Zgodnie z ustawą antykryzysową obowiązującą od sierpnia 2009 roku, pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 14, może złożyć do swojego pracodawcy wniosek o ustalenie indywidualnego czasu pracy.

Pracodawca powinien się zgodzić - chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy albo rodzaj wykonywanej pracy.

Jeśli pracodawca odmówi, powinien to uzasadnić na piśmie.

Zwolnienie po urlopie

Czy szef może zwolnić kobietę, która wróciła z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy - nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Reklama

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Oznacza to, że pracownik, który złożył wniosek o obniżenie czasu pracy, jest pod szczególną ochroną przez 12 miesięcy.

Mam dziecko
Dowiedz się więcej na temat: czas pracy | pracodawca

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje