Reklama

Reklama

Mam lokal do wynajęcia

Najważniejsze jest zawarcie pisemnej umowy z przyszłym najemcą. Dowiedz się, co powinna ona zawierać.

Pani Ewa powiedziała mi, że przeprowadza się do chorej mamy, by się nią zająć.

- Chcę wynająć moje mieszkanie. Jak mam zadbać o swoje prawa? - zapytała.

- Przede wszystkim powinna pani zawrzeć umowę z najemcą. Warto szczegółowo opisać w niej stan mieszkania i jego wyposażenia. Można to także zrobić w dołączonym do umowy protokole zdawczo-odbiorczym. Zwyczajowo ustalana jest też kaucja.

- W jakiej powinna być wysokości?

- Zazwyczaj jest to równowartość od jednego do trzech miesięcznych czynszów (z dnia zawarcia umowy).

Reklama

- A kto ponosi koszty napraw?

- Można to uregulować w umowie. Jeśli nie, pani obowiązkiem jest umożliwienie korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Co to znaczy?

- Przede wszystkim musi pani zapewnić sprawne działanie instalacji gazowej, wodociągowej, CO (bez armatury i wyposażenia). Najemca ponosi natomiast koszty drobnych napraw. Na przykład malowania ścian, napraw instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie z mediów.

- A co, jeśli najemca nie płaci czynszu?

- Jeśli zalega za co najmniej trzy okresy rozliczeniowe, może pani wypowiedzieć mu umowę najmu. Powinna go jednak pani zawiadomić o tym na piśmie. I wyznaczyć miesięczny termin na uregulowanie zaległości.

- W jakiej sytuacji mogę jeszcze wypowiedzieć umowę?

- Jeśli zawarła ją pani na czas określony, można ją wypowiedzieć tylko, gdy taka możliwość została przewidziana. Czyli w ściśle określonych sytuacjach, jak np. zaleganie z czynszem, korzystanie z lokalu sprzecznie z umową.

- A co z umową na czas nieokreślony?

- Może ją pani wypowiedzieć na warunkach, jakie zostały w niej ustalone. I jeszcze jedno. Proszę pamiętać o konieczności odprowadzenia podatku za wynajem mieszkania,

art. 4-11 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, art. 672- 679 Kodeksu cywilnego

Umowa najmu

Powinna zawierać dane wynajmującego i najemcy, okres wynajmu. Należy w niej określić prawa i obowiązki stron (naprawy, możliwość podnajmu). Także wysokość czynszu i innych opłat, sposób regulowania, odsetki za zwłokę, podwyżkę czynszu. Ponadto wysokość kaucji, jej przeznaczenie, warunki wypowiedzenia.

Izabela Rogowska, mgr ekonomii, absolwent Studium Prawa Handlowego

Chwila dla Ciebie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje