Reklama

Napisz powieść historyczną

Wydawnictwo Zysk i S-ka ogłasza konkurs literecki na powieść historyczną. Najlepsza zostanie wydana, a jej autor otrzyma 15 tys. zł.

Wydawnictwo Zysk i S-ka ogłasza konkurs literecki na powieść historyczną. Najlepsza zostanie wydana, a jej autor otrzyma 15 tys. zł.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu literackiego na powieść historyczną

Organizatorem konkursu jest Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j. z siedzibą w Poznaniu.

1. Prace powinny być oryginalne i nigdzie wcześniej nie publikowane.

2. Prace muszą być opatrzone godłem, a prawdziwe dane autora należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

3. Prace należy dostarczyć w formie drukowanej (maszynopis lub wydruk komputerowy),w dwóch egzemplarzach na adres: Zysk i S-ka Wydawnictwo, ul. Wielka 10, 61-774 Poznań z dopiskiem: ?Konkurs na powieść historyczną?.

Reklama

4. Termin nadsyłania propozycji konkursowych upływa z dniem 15 lutego 2004 r. (decyduje data stempla pocztowego).

5. Termin ogłoszenia wyników konkursu - kwiecień 2004 r. (dokładna data oraz miejsce oficjalnego odczytania werdyktu jury, zostaną podane na stronie internetowej wydawnictwa po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń konkursowych).

6. Nagrodą główną w konkursie jest wydanie powieści przez Zysk i S-ka Wydawnictwo oraz 15 tys. zł.

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieogłaszania wyników w przypadku niewyłonienia zwycięzcy (lub zwycięzców).

8. Prace nie będą odsyłane.

9. Prace będą ocenianie przez jury w składzie: Jan Grzegorczyk, Barbara Kosmowska, Magdalena Kubiak, Andrzej Rostocki, Krystyna Serwańska, Aldona Zysk - pod przewodnictwem redaktora naczelnego Zysk i S-ka Wydawnictwa, Tadeusza Zyska.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: konkurs | wydawnictwo | powieść
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama