Reklama

Reklama

Wzór pozwu o rozwód/separację

Powódka: Miejscowość, data (imię i nazwisko, adres) Sąd Okręgowy

Pozwany: w miejscowości

(imię i nazwisko, adres) Wydział Cywilny Rodzinny

Wnoszę o:

1. orzeczenie rozwodu/separacji małżonków (imiona i nazwiska) pozostających w związku małżeńskim zawartym w dniu (data), w USC/kościele w (miejscowość), akt małżeństwa (numer), z winy męża;

2. powierzenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi: (imiona dzieci, daty ich urodzin), powódce;

Reklama

3. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletnich dzieci kwoty po (suma w złotych)

miesięcznie na każde dziecko, płatnej do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Uzasadnienie:

Strony zawarły związek małżeński w USC/kościele w (miejscowość) w dniu (data).

Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa stron.

Z małżeństwa tego urodziły się dzieci: (imiona dzieci).

Dowód: odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci.

Pożycie stron od kilku lat się nie układało. Mąż nadużywał alkoholu. Pod jego wpływem stawał się agresywny. W związku z awanturami była wzywana policja. Ponad rok temu mąż wyprowadził się z domu i zamieszkał z inną kobietą. Od tamtej pory strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, nie współżyją fizycznie.

Dowód: zeznania powódki, zeznania świadka (imię, nazwisko, adres świadka).

Mąż w ogóle nie przejawia zainteresowania sprawami dzieci. Uchyla się od łożenia na ich potrzeby, choć jego możliwości zarobkowe są większe niż możliwości powódki.

Dowód: zaświadczenia o zarobkach powódki i pozwanego. Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Podpis powódki (imię i nazwisko)

Załączniki: skrócone odpisy: aktu małżeństwa stron i aktów urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach stron, odpis pozwu z załącznikami, dowód wpłaty (opłata sądowa).

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje