Reklama

Badanie słuchu u noworodków

Poważne wady słuchu występują u ok. 2 - 4 noworodków na 1000. Jednak wszystkie nowo narodzone dzieci są badane pod kątem uszkodzenia słuchu. Wyłapanie problemów na tym etapie pozwala często zapewnić dobry rozwój dziecka.

Badanie przesiewowe słuchu polega na rejestracji odpowiedzi powstających w uchu wewnętrznym po podaniu cichych dźwięków. Drugą metodą jest rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR), powstających w drodze słuchowej po podaniu dźwięków. Oba wymienione rodzaje badań trwają ok. 5 minut, są nieskomplikowane, niebolesne, całkowicie bezpieczne dla dziecka i można je przeprowadzać jedno po drugim.

Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków jest realizowany dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Niebieski i żółty certyfikat

Dziecko, którego wynik badania słuchu jest prawidłowy, otrzyma NIEBIESKI CERTYFIKAT, który jest wklejany do Książeczki Zdrowia Dziecka.

Reklama

W przypadku nieprawidłowego wyniku badania, braku wykonanego badania bądź wystąpienia czynników ryzyka niedosłuchu, do Książeczki Zdrowia Dziecka zostanie wklejony ŻÓŁTY CERTYFIKAT. W tym przypadku konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań w placówce audiologicznej lub laryngologicznej. Jeżeli w wyniku badania kontrolnego okaże się, że słuch dziecka jest prawidłowy, żółty certyfikat zostanie zastąpiony niebieskim. Będzie to oznaczać, że u dziecka nie stwierdzono wady słuchu i że diagnostyka została zakończona.

To, że dziecko uzyskało prawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu w obu uszach jako noworodek, nie zwalnia rodziców z dalszej obserwacji reakcji dziecka. Słuch należy sprawdzać systematycznie w miarę rozwoju dziecka.

Lekarz rodzinny, pod którego opieką znajduje się dziecko, powinien zwrócić uwagę na kolor wklejonego w książeczce certyfikatu. Zlekceważenie badania i nieleczenie wady słuchu wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Jedną z nich jest zahamowany lub opóźniony rozwój mowy u dziecka. Najważniejszy w rehabilitacji słuchu jest pierwszy rok życia dziecka. Im później dziecko z wadą słuchu zostanie objęte rehabilitacją, tym trudniej będzie osiągnąć pełny rozwój mowy.

Jak częste są uszkodzenia słuchu u dzieci?

Najnowsze badania dowodzą, że krytyczny dla rozwoju mowy jest okres pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Jeśli dziecko otrzyma na czas odpowiednią pomoc, ma szansę na harmonijny rozwój, podobny do prawidłowo słyszących rówieśników. Badania mające na celu wykrycie uszkodzenia słuchu w tym okresie życia jest o tyle istotne, że wada może być niezauważalna.

Poważne uszkodzenie słuchu występuje u około 2-4 na 1000 noworodków. 30 proc. dzieci z niedosłuchem nie jest w grupie ryzyka (np. nie są z rodziny, w której występowały wady słuchu w wieku dziecięcym), są ogólnie zdrowe, w rodzinie nie było przypadków niedosłuchu, rodzice nie są spokrewnieni. Często niedosłuch u dziecka ujawniający się po raz pierwszy w rodzinie może być spowodowany mutacją genową.

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska

www.zdrowie.pap.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy