Ile można dorobić na emeryturze?

Przejście na emeryturę nie musi kończyć twojej kariery. Na szczęście istnieje wiele możliwości dodatkowego zarobku, nawet w stanie zawodowego spoczynku. W większości przypadków obowiązują jednak pewne obostrzenia i limity. Ile dokładnie możemy dorobić będąc na emeryturze? Dowiesz się tego z dalszej lektury.

praca na emeryturze
praca na emeryturze© Photogenica

Jeśli przeszliśmy na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, możemy zarabiać bez ograniczeń. Niezależnie od tego, ile dorobimy, ZUS nie zmniejszy nam wypłat.

Również bez ograniczeń wolno nam dorabiać na emeryturze częściowej. Na to świadczenie może przejść mężczyzna w wieku 65 lat i kobieta w wieku 62 lat, a wynosi ono 50 proc. tego, co w chwili odejścia wypracowaliśmy.

Składki z okresu dorabiania podniosą przyszłą emeryturę. Wysokość zarobków nie ma także wpływu na pobieranie renty inwalidy wojennego lub wojskowego oraz renty rodzinnej po nich.

Jeżeli jesteśmy na wcześniejszej emeryturze, możemy zarobić bez konsekwencji 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (do końca maja 2015 r. ta kwota wynosi 2759,90 zł). Gdy zarobki będą wyższe, ale nie przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli 5125,50 zł), ZUS zmniejszy naszą emeryturę o kwotę nadwyżki, ale nie więcej niż o 561,70 zł. Gdy przekroczymy 130 proc. (zarobimy ponad 5125,50 zł), świadczenie zostanie wstrzymane.

Na rencie mamy takie same limity, jak na wcześniejszej emeryturze. Jeśli zarobimy ponad 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, stracimy część świadczenia (w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ZUS odejmie maksymalnie 561,70 zł, z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 421,31 zł, w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba – 477,47 zł).

Jeśli zarobimy ponad 130 proc., renta zostanie zawieszona. Do renty socjalnej nie wolno dorobić więcej niż 70 proc. średniej krajowej.

Gdy pobieramy emeryturę pomostową, bo pracowaliśmy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, możemy dorabiać jedynie poza swoim zawodem. Obowiązują nas takie same ograniczenia jak wcześniejszych emerytów (progi 70 i 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Tak samo wygląda sytuacja nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych.

O dorabianiu na wcześniejszej emeryturze czy na rencie musimy powiadomić ZUS tylko w sytuacji, gdy osiągamy przychód z działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, tzn. z pracy na etacie czy na umowie zleceniu. Rozpoczynając taką pracę, powinniśmy wysłać do ZUS zawiadomienie z przewidywanym przychodem. Nie musimy wskazywać kwoty, wystarczy podać próg (np. „do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia”).

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas