DZIWOMIŁ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: przedziwnie miły.