SABA
Pochodzenia łacińskiego, skrót od imienia Sabina. Może także być imieniem męskim, wywodzącym się z aramejskiego słowa o znaczeniu dziadek, starzec. Kojarzone również z hebrajskim saba (zajęcie, niewola, zmiana). INNE FORMY: Sabbas, Sabacjusz,...
SABAS
Męska forma imienia -> Saba. W kośc. prawosławnym przyjęta jest wersja Sawa. INNE FORMY: Saba, Sabbas, Sabacjusz. OBCE FORMY: Sabas, Saba (ang.), Sabbas (niem.), Sabas, Sabbas, Sava (fr.), Sabas, Sabbas (hiszp.), Saba, Sabba (wł.), Savva (ros.),...
SABIN
Męska forma imienia -> Sabina. ZDROBNIENIA: Sabinek, Sabcio. INNE FORMY: Sabian, Sabinian, Sabino. OBCE FORMY: Sabin (ang.), Sabin, Savin (fr.), Sabinus (niem.), Sabino, Savino (hiszp., wł.), Savin, Sabino (połud.-słow).PATRON:Św. Sabin, męczennik...
SABINA
Pochodzenia łacińskiego, od nazwy plemion sabelskich, Sabinów (środkowa Italia). Słynna jest legenda o porwaniu Sabinek. Imię to pojawiło się w Polsce dopiero w XVIII wieku. ZDROBNIENIA: Saba, Sabcia, Sabinka, Sabka, Sabunia, Sabusia. OBCE FORMY:...
SABRINA
Pochodzenia łacińskiego, oznacza: mieszkanka kresów, pogranicza. Forma męska: Sabrin.
SADOK
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: sadź oko w niebo, bądź pobożny. OBCE FORMY: Sadoth, Sadoc, Sadocus (łac., ogólnie przyj. forma), Zadoc, Zadok, Sadoc, Sadoth (ang.), Sadok, Sadoth (niem.), Sadof, Sadofij (ros.), Sádoch (czes.), Cadok...
SALOMEA
Pochodzenia hebrajskiego, od słowa szalom (pokój, pomyślność). Imię córki Filipa Heroda i Herodiady, znane z Nowego Testamentu. W Polsce niezwykle popularne w średniowieczu, nosiło je wiele księżniczek. ZDROBNIENIA: Salusia, Salomejcia. INNE...
SALOMON
Pochodzenia hebrajskiego, od słowa szalom (pokój, pomyślność). Notowane w Polsce od XIII wieku, również jako Salamon, Salmen, Salmon. ZDROBNIENIA: Salomonek. INNE FORMY: Salamon. OBCE FORMY: Salomon, Solomon (ogólnie przyj. forma). Forma żeńska:...