RACHELA
Pochodzenia hebrajskiego, oznacza: cierpliwa, łagodna jak jagnię. OBCE FORMY: Rachel (ogólnie przyj. forma), Rahel (niem.), Raquel (hiszp.), Rachele (wł.), Rahil’, Rašel (ros.), Rahela (połud.-słow.).PATRONKA:Rachela, postać biblijna. W...
RACHWAŁ
Odmiana imienia -> Rafał.
RACIBOR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: ratujący, walczący dzielnie. Imię to jest swoistym pleonazmem, ponieważ zostało urobione z dwóch równoznacznych słów języka serbskiego: ratovati i boriti se (wojować oraz walczyć). Zanotowane w dokumentach...
RACIBORA
Żeńska forma imienia -> Racibor. INNE FORMY: Rabora.
RACIMIERZ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wojak dzielny lub dzielny w czasie wojny (rać) i pokoju (mir). INNE FORMY: Racimir, Raćmierz, Raćmir. OBCE FORMY: Catus (łac.), Ratimir (połud.-słow.).
RACIMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: walczący o pokój. Zanotowane w dokumentach z roku 1271. INNE FORMY: Racimierz, Raćmierz, Raćmir, Radzimir, Ratmir, Ratimir.BOHATEROWIE SZTUKI:Ratmir z poematu Aleksandra Puszkina Rusłan i Ludmiła (1820).
RACISŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: wojownik sławny lub walczący o sławę. ZDROBNIENIA: Sławek. Forma żeńska: Racisława.
RACISŁAWA
Żeńska forma imienia -> Racisław. ZDROBNIENIA: Sławka.