MACIEJ
Pochodzenia hebrajskiego, od słowa Mattijjah (dar Jahwe). Oznacza: ten, który jest darem Boga. Używane często jako skrót imienia Mateusz. W Polsce imię to nadawane jest od XIII wieku w formach: Maciasz, Maciej, Maciejaszek, Maciejek, Maciejko,...
MACIMIŁ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: matce miły. ZDROBNIENIA: Maciuś, Miłek. Forma żeńska: Macimiła.
MACIMIŁA
Żeńska forma imienia -> Macimił. ZDROBNIENIA: Maćka, Miłka.
MAGDA
Skrót od imienia -> Magdalena (pochodzenia hebrajskiego), używany jako samodzielne imię. ZDROBNIENIA: Madzia, Magdusia, Magduszka. INNE FORMY: Madlena, Magdalena.ZNANE POSTACIE:Magda Teresa Wójcik, aktorka pol. (ur. 1927). Magda Umer, pol....
MAGDALENA
Pochodzenia hebrajskiego. Oznacza: pochodząca z Magdalii (miasta położonego na północny zachód od Tyberiady nad jeziorem Genezaret w Palestynie, zwanego w tekstach talmudycznych Migdal-Nunaja (Wieża Ryb). W Polsce imie to znane jest od czasów...
MAGNUS
Pochodzenia łacińskiego, oznacza: wielki. INNE FORMY: Magnusz.PATRON:Św. Magnus, biskup, opat klasztoru w Fussen (Niemcy). Był misjonarzem w Niemczech i Szwajcarii. Dla ułatwienia tej działalności papież Stefan IV zezwolił mu na przyjęcie święceń...
MAJA
Jedna z wersji imienia Maria. Pochodzenia najprawdopodobniej hebrajskiego, od słowa mariam (napawać radością) lub egipskiego meri-jam (ukochana przez Boga). W Polsce częściej nadawane dopiero po drugiej wojnie światowej. ZDROBNIENIA: Majka. INNE...
MAKARIA
Żeńska forma imienia -> Makary. ZDROBNIENIA: Makara, Makarka. OBCE FORMY: Macaria (ogólnie przyj. forma).