JAROCHNA
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: jara, surowa.
JAROGNIEW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: pałający silnym gniewem, porywczy w gniewie. Wspomniane w dokumentach z 1218 roku. ZDROBNIENIA: Jarek, Jarogniewek, Gniewek, Gniewko. Forma żeńska: Jarogniewa.ZNANE POSTACIE:Jarogniew Drwęski, inicjator...
JAROGNIEWA
Żeńska forma imienia -> Jarogniew. ZDROBNIENIA: Jara, Jarogniewka, Gniewka.
JAROMIERZ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: jary, dzielny i spokojny. ZDROBNIENIA: Jarek, Jarko, Mirek. INNE FORMY: Jaromir. Forma żeńska: Jaromira.
JAROMIŁA
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: jara, jasna i miła. ZDROBNIENIA: Jareczka, Miłka. INNE FORMY: Jarmiła.
JAROMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: jary, krzepki, dzielny. ZDROBNIENIA: Jareczek, Jarek, Mirek. OBCE FORMY: Jaromir (ogólnie przyj. forma). Forma żeńska: Jaromira.
JAROMIRA
Żeńska forma imienia -> Jaromir. ZDROBNIENIA: Jareczka, Jarka, Mirka. OBCE FORMY: Jaromira, Jarmila, Jara (ogólnie przyj. forma).
JARONIM
Staropolski odpowiednik imienia -> Hieronim.