RACŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: waleczny, radosny i sławny. Zanotowane w dokumentach z roku 1227. ZDROBNIENIA: Racławek. INNE FORMY: Racisław, Radsław. Forma żeńska: Racława.NAZWISKA:Racław, Racławik, Raclaf, Recik, Recław, Recławowicz.
RACŁAWA
Żeńska forma imienia -> Racław. INNE FORMY: Racisława.
RAĆMIERZ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wojak dzielny lub dzielny w czasie wojny (rać) i pokoju (mir). INNE FORMY: Racimierz, Raćmir. OBCE FORMY: Catus (łac.), Ratimir (połud.-słow.).
RAĆMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wojak dzielny lub dzielny w czasie wojny (rać) i pokoju (mir). INNE FORMY: Racimierz, Raćmierz. OBCE FORMY: Catus (łac.), Ratimir (połud.-słow.).
RADAN
Skrót od imienia -> Radowan.
RADMIŁ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: radosny i miły. ZDROBNIENIA: Miłek. Forma żeńska: Radmiła.
RADMIŁA
Żeńska forma imienia -> Radmił. ZDROBNIENIA: Miłka.
RADMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: radosny i spokojny. ZDROBNIENIA: Mirek. INNE FORMY: Radomir. Forma żeńska: Radmira.