Reklama

Reklama

Alimenty od dziecka. Kiedy się należą?

Dowiedz się, co musi się stać, by rodzic na mocy wyroku sądowego otrzymał od dziecka pomoc finansową.

Pani Olga opowiedziała mi, że jest w trudnej sytuacji finansowej. Dzieci zaś nie chcą jej pomagać dobrowolnie.

- Podobno mogę od nich domagać się alimentów? - zapytała.

- Tak. Najczęściej alimenty są płacone przez rodzica na małoletnie dzieci, ale można się ich domagać również od innej najbliższej rodziny.

- A co to znaczy?

- Małżonek, który jest w niedostatku, powinien najpierw wystąpić o alimenty od byłego małżonka. Jeśli go nie ma (lub nie może spełnić obowiązku), rodzice mogą domagać się pomocy finansowej od dzieci - jeśli dzieci mają możliwości finansowe, by im pomóc.

Reklama

- A gdy dzieci jest więcej niż jedno?

- Może pani wybrać, od którego będzie się pani domagać alimentów. Sąd może obciążyć nimi tylko te, które są w lepszej sytuacji finansowej. Albo wszystkie, ale niekoniecznie w równej wysokości.

- Co oznacza, że mam znajdować się w niedostatku?

- To znaczy, że nie może pani samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb. Np. renta nie starcza pani na wykupienie leków, opłacenie rachunków za czynsz, zakup odpowiedniej ilości żywności czy ubrania. O tym, czy jest pani w niedostatku, zadecyduje sąd.

- Czy sąd może odrzucić wniosek o alimenty?

- Tak. Jeśli osoba, która się ich domaga, jest w niedostatku z własnej winy, np. jest uzależniona od alkoholu i nie leczy się. Albo gdy np. alimentów domaga się rodzic, który wcześniej opuścił dziecko lub je zaniedbywał.

- Gdzie mam złożyć pozew o przyznanie alimentów?

- W sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka, od którego się ich pani domaga lub pani miejsca zamieszkania. Pozew jest zwolniony z opłaty sądowej.

art. 128-135 ustawy z 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Od kogo należą się alimenty?

Obowiązek pomocy finansowej obciąża krewnych w linii prostej - wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków (również byłych). Alimentów można domagać się w określonej kolejności. Tzn. od zstępnych przed wstępnymi oraz bliższych krewnych przed dalszymi. Alimenty na matkę należą się więc najpierw od dzieci (jeśli ich nie ma, to od rodziców i dalej rodzeństwa).

PORAD UDZIELA Izabela Rogowska mgr ekonomii, absolwentka Studium Prawa Handlowego

Chwila dla Ciebie
Dowiedz się więcej na temat: alimenty | rodzice | dziecko

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy