Alimenty od dziecka. Kiedy się należą?

Dowiedz się, co musi się stać, by rodzic na mocy wyroku sądowego otrzymał od dziecka pomoc finansową.

Pani Olga opowiedziała mi, że jest w trudnej sytuacji finansowej. Dzieci zaś nie chcą jej pomagać dobrowolnie.

Reklama

- Podobno mogę od nich domagać się alimentów? - zapytała.

- Tak. Najczęściej alimenty są płacone przez rodzica na małoletnie dzieci, ale można się ich domagać również od innej najbliższej rodziny.

- A co to znaczy?

- Małżonek, który jest w niedostatku, powinien najpierw wystąpić o alimenty od byłego małżonka. Jeśli go nie ma (lub nie może spełnić obowiązku), rodzice mogą domagać się pomocy finansowej od dzieci - jeśli dzieci mają możliwości finansowe, by im pomóc.

- A gdy dzieci jest więcej niż jedno?

- Może pani wybrać, od którego będzie się pani domagać alimentów. Sąd może obciążyć nimi tylko te, które są w lepszej sytuacji finansowej. Albo wszystkie, ale niekoniecznie w równej wysokości.

- Co oznacza, że mam znajdować się w niedostatku?

- To znaczy, że nie może pani samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb. Np. renta nie starcza pani na wykupienie leków, opłacenie rachunków za czynsz, zakup odpowiedniej ilości żywności czy ubrania. O tym, czy jest pani w niedostatku, zadecyduje sąd.

- Czy sąd może odrzucić wniosek o alimenty?

- Tak. Jeśli osoba, która się ich domaga, jest w niedostatku z własnej winy, np. jest uzależniona od alkoholu i nie leczy się. Albo gdy np. alimentów domaga się rodzic, który wcześniej opuścił dziecko lub je zaniedbywał.

- Gdzie mam złożyć pozew o przyznanie alimentów?

- W sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka, od którego się ich pani domaga lub pani miejsca zamieszkania. Pozew jest zwolniony z opłaty sądowej.

art. 128-135 ustawy z 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Od kogo należą się alimenty?

Obowiązek pomocy finansowej obciąża krewnych w linii prostej - wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków (również byłych). Alimentów można domagać się w określonej kolejności. Tzn. od zstępnych przed wstępnymi oraz bliższych krewnych przed dalszymi. Alimenty na matkę należą się więc najpierw od dzieci (jeśli ich nie ma, to od rodziców i dalej rodzeństwa).

PORAD UDZIELA Izabela Rogowska mgr ekonomii, absolwentka Studium Prawa Handlowego

Dowiedz się więcej na temat: alimenty | rodzice | dziecko

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje