Reklama

Reklama

Co lekarz wpisał na... twoje „konto pacjenta” w NFZ

Gdy idziemy do lekarza, na badanie, zabieg, jest to odnotowywane na naszym koncie w NFZ. Mamy prawo wiedzieć, czy wszystko się zgadza. Łatwo to ustalimy.

Wprawdzie NFZ uruchomił internetowy system sprawdzania informacji o pacjentach (tzw. ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta), ale by z niego skorzystać, trzeba się zarejestrować i mieć własne hasło oraz login (nadawane przez oddział wojewódzki NFZ). Jednak informacje o koncie możemy uzyskać też osobiście (w oddziale NFZ) lub korespondencyjnie. Druk wniosku otrzymamy w każdym oddziale NFZ lub wydrukujemy ze strony: www.nfz.gov.pl

Sprawdzamy osobiście

W oddziale NFZ

Udaj się do swojego oddziału wojewódzkiego lub delegatury NFZ (delegatury znajdują się w większych miastach w województwie). Tu składasz wniosek o przekazanie ci informacji posiadanych przez NFZ, a dotyczących udzielonych ci świadczeń i ich kosztów. Adresy oddziałów i delegatur znajdziesz na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl lub możesz o to zapytać na infolinii oddziału.

Reklama

Potrzebne dane

We wniosku o udzielenie informacji o świadczeniach odnotowanych na twoim koncie, napisz: - swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu; - adres miejsca zamieszkania i ewentualnie adres do korespondencji; - numer telefonu kontaktowego lub mejl; - jakie informacje mają być udzielone (np. jakie badania robiono ci w danej przychodni, jakie leczenie wykonał stomatolog i jakie kwoty z NFZ zostały przelane za to do tych placówek).

Termin udzielenia informacji

NFZ ma 14 dni na przygotowanie informacji na temat udzielonych ci świadczeń w przychodniach, szpitalach oraz o przepisanych lekach. Takie informacje otrzymasz na piśmie. Możesz też je odebrać osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości.

Sprawdzamy listownie

Wypełniamy wniosek

Formularz wniosku (np. wydrukowany ze strony internetowej NFZ) należy czytelnie wypełnić, odręcznie się podpisać i wysłać na adres swojego oddziału (delegatury) NFZ. Pamiętaj, by podać adres, na jaki oddział ma odesłać informację.

Termin odpowiedzi

Powinnaś ją otrzymać w ciągu 14 dni od daty wpływu twojego wniosku do NFZ. Ale uwaga! Nie jest możliwe uzyskanie informacji o świadczeniu udzielonym zaledwie kilka dni przed złożeniem wniosku. Na takie informacje trzeba poczekać ok. 2 miesięcy od daty wykonania badania czy zabiegu. NFZ musi bowiem otrzymać wcześniej dane od przychodni lub szpitala.

Interwencja u Rzecznika Praw Pacjenta

Gdyby NFZ utrudniało ci udostępnienie informacji o udzielonych ci świadczeniach w publicznych placówkach medycznych, masz prawo złożyć skargę do biura Rzecznika Praw Pacjenta. Także na infolinii rzecznika: 800-190-590 możesz uzyskać informacje o przysługujących ci prawach do świadczeń. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 21.00.

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Dowiedz się więcej na temat: konto pacjenta | Narodowy Fundusz Zdrowia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy