Reklama

Dodatek mieszkaniowy w 2024 roku: Dostanie go więcej osób

W marcu 2024 roku powiększy się grono osób, które mogą starać się o dodatek mieszkaniowy. Powodem jest wzrost progów dochodowych o ponad 12 proc. Średnia wysokość dodatku wynosi obecnie 250-380 zł miesięcznie. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie przeznaczone dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Przyznawane jest ono co sześć miesięcy, więc wniosek można ponawiać i dalej pobierać dodatkowe pieniądze. By skorzystać z pomocy, trzeba jednak spełniać kryterium dochodowe. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest przez gminę i przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego.

Reklama

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny. W niektórych przypadkach może być on jednak przekazywany bezpośrednio do wnioskodawcy. 

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Od decyzji można się zawsze odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. 

Sprawdź także: 600 złotych może co miesiąc zasilać konto. O tym dodatku wie niewielu

Dodatek mieszkaniowy: Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

 • deklarację o dochodach gospodarstwa domowego 
 • dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu.

Aby uzyskać uprawnienie do dodatku mieszkaniowego, należy spełnić trzy podstawowe warunki:

 • posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu - dodatek mieszkaniowy może być bowiem przyznany zarówno właścicielom mieszkania jak i najemcom lub podnajemcom
 • nie można przekraczać odpowiedniego progu dochodowego
 • powierzchnia lokalu powinna spełniać określone kryteria.

Jeśli chodzi o progi dochodowe, to w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • w gospodarstwie jednoosobowym - 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku
 • w gospodarstwie wieloosobowym - 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Powierzchnia mieszkania również musi spełniać określone jasno kryteria i wynosić: 

 • dla jednej osoby maksymalnie do 45,50 m²
 • dla dwóch osób maksymalnie do 52,00 m²
 • dla trzech osób maksymalnie do 58,50 m²
 • dla czterech osób maksymalnie do 71,50 m²
 • dla pięciu osób maksymalnie do 84,50 m²
 • dla sześciu osób maksymalnie do 91,00 m² itd.

Czytaj również: ZUS daje szansę, jedno świadczenie może zwiększyć o 550 zł. Pieniądze wypłaci w miesiąc

Zmiany w nowym roku: Dodatek mieszkaniowy dostanie więcej osób

Progi dochodowe, od których uzależniona jest możliwość otrzymywania dodatku mieszkaniowego są ściśle uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jak czytamy w ustawie budżetowej na 2024 rok, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 roku wzrośnie o 12,3 proc. w stosunku do 2022 roku. Wiemy już więc na pewno, że progi w nowym roku wzrosną. 

W 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6 346,15 zł. Naliczane od tej kwoty progi wynoszą więc obecnie 1 903,85 zł dla rodzin wieloosobowych i 2 538,46 zł dla gospodarstw jednoosobowych. Jeśli spełnią się wszystkie prognozy, to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, od którego ustalane będą progi dochodowe dla dodatków mieszkaniowych na 2024 rok wyniesie 7 126,72 zł. 

Próg dochodowy dla gospodarstw osób samotnych w 2024 roku wzrośnie do 2 138,02 zł, a dla gospodarstw wieloosobowych do 2 8 50,70 zł.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | dodatek mieszkaniowy | świadczenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy