Reklama

O tym dodatku wie niewielu. Na konto co miesiąc wpłynąć może nawet 600 złotych

Polacy w zdecydowanej większości nie zdają sobie sprawy z istnienia podobnego świadczenia. Tymczasem na konta niektórych co miesiąc wpływać może nawet ponad 600 złotych od państwa. Wszystko w ramach dodatku aktywizacyjnego. Komu przysługuje i jak się o niego starać?

Dodatek aktywizacyjny 2023. O tym świadczeniu wie niewielu

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, obok wsparcia w poszukiwaniu nowego zajęcia, zyskuje status osoby bezrobotnej, a co za tym idzie - może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych. Ci, którzy, będąc zarejestrowanymi w urzędzie pracy, sami znajdą jednak nową posadę, wówczas mogą wnioskować o dodatkowe świadczenie.

Dodatek aktywizacyjny jest swego rodzaju premią i wynagrodzeniem za samodzielne znalezienie pracy dla osób, które znalazły się na liście bezrobotnych w urzędzie pracy. "To świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową" - informuje Urząd Pracy m. st. Warszawy. Co trzeba zrobić, aby go dostać?

Reklama

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać dodatek aktywizacyjny?

O dodatek aktywizacyjny starać może się wyłącznie ta osoba, która miała prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowe świadczenie przysługuje:

  • bezrobotnym z prawem do zasiłku, z własnej inicjatywy podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • osobie, która w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będzie otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Chcąc ubiegać się o dodatek aktywizacyjny należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie pracy, w którym uprzednio było się zarejestrowanym jako bezrobotny. Wraz z dokumentem dostarczyć należy potwierdzenie podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Zobacz również: Ostatnia szansa na złożenie wniosku do ZUS. Później świadczenie przepadnie

Ile wynosi zasiłek aktywizacyjny? Tyle można dostać

Wysokość dodatku aktywizacyjnego uzależniona jest od kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Ten w 2023 roku wynosi 1304,10 zł brutto. Dlatego też maksymalna kwota dodatku aktywizacyjnego wynieść może 652,10 zł brutto. Dodatku nie otrzyma jednak każdy. 

Ubiegać nie mogą się o niego między innymi osoby, które podjęły pracę u pracodawcy, u którego pracowały już wcześniej lub wykonywały inną pracę zarobkową tuż przed rejestracją w urzędzie pracy. Nie dostaną go także osoby przebywające na bezpłatnym urlopie, które znalazły pracę u zagranicznego pracodawcy oraz ci, którzy podjęli zatrudnienie na skutek skierowania przez urząd pracy do wykonywania robót publicznych lub prac interwencyjnych.

Zobacz również: Ten dodatek do emerytury to ponad 6 tys. zł. Trafi na konto konkretnej grupy seniorów

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dodatkowe świadczenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy