Reklama

Dodatkowe 600 zł. Kto może starać się o dodatek aktywizacyjny?

Osoby pobierające w Polsce zasiłek dla bezrobotnych mogą liczyć na dodatkowe świadczenie. Przyznawane jest ono w celu motywowania i pobudzenia do działania i wie o nim zaledwie garstka uprawnionych. Jak złożyć wniosek i otrzymać dodatkowe 600 zł?

Osoby, które straciły pracę i nie posiadają stałego źródła dochodu, mogą starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Ma on na celu zapewnienie wsparcia finansowego i pomaga przejść im przez niełatwy okres poszukiwania nowego zatrudnienia. 

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych muszą regularnie zgłaszać się do urzędu pracy i przedstawiać dokumentację, będącą dowodem na to, że aktywnie poszukują pracy i biorą udział w zaproponowanych im szkoleniach. Muszą także udowodnić, że utracili pracę niezależnie od swojej winy. 

Osoby bezrobotne mogą liczyć na zasiłek w wysokości 1304,10 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące, później jest to 1024,10 zł brutto. To jednak nie wszystko - bezrobotni mogą liczyć bowiem na dodatkowe 600 zł. Jak je otrzymać? 

Reklama

Dodatek aktywizacyjny: Dla kogo dodatkowe 600 zł?

Dodatek aktywizacyjny mogą uzyskać osoby, które są bezrobotne, posiadają prawo do zasiłku i samodzielnie znalazły zatrudnienie lub podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w niepełnym wymiarze czasu pracy, do której zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy. Aktywizacja to bowiem pobudzanie do działania, ożywianie, a także mobilizacja. 

Dodatek aktywizacyjny przyznaje w Polsce urząd pracy. Nie ma żadnego kryterium wieku czy dochodu. 

Wysokość dodatku za samodzielne znalezienie pracy zależna jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych w danym roku. W 2023 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1304,10 zł brutto - maksymalna kwota dodatku aktywizacyjnego może więc wynieść 652,10 zł netto.

Zasiłek przysługuje osobom, które przedstawiły dokumenty potwierdzające, że przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy wykonywały pracę i otrzymywały wynagrodzenie w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny należy złożyć niezwłocznie po podjęciu pracy, najlepiej jeszcze tego samego dnia. Wniosek składa się w urzędzie pracy wraz z oryginałem umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia. 

W przypadku osób, które samodzielnie znalazły zatrudnienie, dodatek aktywizacyjny wypłacany jest przez połowę okresu, w jakiej danej osobie przysługiwałby zasiłek. Osobom, które podjęły pracę na podstawie skierowania przez powiatowy urząd pracy, świadczenie przysługuje przez cały okres, w jakim miałyby one prawo do zasiłku.

Kto może nie otrzymać dodatku aktywizacyjnego?

Specjalny dodatek aktywizacyjny nie przysługuje osobom, które: 

  • podjęły zatrudnienie u pracodawcy, u którego posiadały stanowisko pracy lub wykonywały inną pracę zarobkową bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy,
  • przebywają na urlopie bezpłatnym,
  • pracują u pracodawcy zagranicznego,
  • między kolejnymi umowami o pracę występuje u nich przerwa obejmującą dzień roboczy, a w trakcie tej przerwy nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy. 

Zobacz również: 

Emerytura po 15 latach pracy? Te grupy mogą liczyć na świadczenie 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy