Emerytura po 15 latach pracy? Te grupy mogą liczyć na świadczenie

Większość emerytów w Polsce przechodzi na emeryturę po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Pewne grupy zawodowe mogę jednak pobierać świadczenie już wcześniej - nawet po 15 latach pracy? Komu przysługuje wcześniejsza emerytura?

Minimalny staż pracy w Polsce wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
Minimalny staż pracy w Polsce wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn 123RF/PICSEL

Czy dostanę emeryturę po 15 latach pracy?

Wysokość emerytury, która przyznana będzie emerytowi, zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego,
  • środków zapisanych na subkoncie,
  • średniego dalszego trwania życia.

Osoby, które chcą wcześniej przejść na emeryturę, muszą liczyć się z tym, że w Polsce obowiązuje minimalny próg związany ze stażem pracy. Po przepracowaniu 5, 10, a nawet 15 lat nie będzie im więc przysługiwać świadczenie emerytalne. ZUS przewidział jednak dla takich osób specjalny zasiłek w wysokości 600 zł brutto.

Powyższe zasady nie dotyczą jednak niektórych grup zawodowych, obsługiwanych przez branżowe systemy emerytalne, m.in. służb mundurowych.

Jaka emerytura po 15 latach pracy w policji?

Pierwszą grupą osób, której emerytura obliczana jest na innych zasadach są policjanci. Jeszcze przed 2013 roku mogli oni przejść na emeryturę po zaledwie 15 latach służby. Od 1 stycznia 2013 ten przywilej przysługuje już jednak tylko tym funkcjonariuszom, którzy zatrudnili się przed tym rokiem. Ci, którzy rozpoczęli służbę po 2013 roku mogą odejść po przepracowaniu 25 lat, bez względu na wiek.

Cześć funkcjonariuszy policji może przejść na emeryturę już po 15 latach pracy
Cześć funkcjonariuszy policji może przejść na emeryturę już po 15 latach pracy 123RF/PICSEL

Emerytura dla pierwszej grupy funkcjonariuszy uwzględnia 40 proc. podstawy za 15 lat służby i wzrasta o 2,6 proc. podstawy wymiaru sprawowanej służby za każdy kolejny rok jej wykonywania. Ostateczna wysokość emerytury policyjnej może ulegać podwyżce w wysokości: 2 proc., 1 proc. lub 0,5 proc. od podstawowego wymiaru służby.

Funkcjonariusze, przechodzący na emeryturę po 25 latach otrzymają emeryturę w wysokości 60 proc. podstawy wymiaru oraz 3 proc. podstawy wymiaru za dalsze lata służby.

Przewiduje się także podwyżkę w wysokości 15 proc. podstawowego wymiaru, w przypadku, gdy funkcjonariusz będący na emeryturze posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności powstałej w wyniku pełnienia służby.

Jaka emerytura po 15 latach pracy w wojsku?

Emerytura po 15 latach pracy przysługuje również żołnierzom. Co ważne, w ten okres mogą oni także wliczyć pobierany urlop wychowawczy, który nie przekracza trzech lat.

Wysokość emerytury wojskowej uzależniona jest od m.in. lat spędzonych w wojsku
Wysokość emerytury wojskowej uzależniona jest od m.in. lat spędzonych w wojsku123RF/PICSEL

Wysokość emerytury wojskowej uzależniona jest od lat spędzonych w wojsku oraz od okresu w jakim żołnierz rozpoczął sprawowanie służby. Wynosi ona:

  • po 15 latach służby – 40 proc. od jej podstawowego wymiaru oraz 2,6 proc. za każdy kolejny rok służby. Emeryturę mogę wyliczyć w ten sposób żołnierze, którzy aktywnie sprawowali służbę przed 2 stycznia 1999 roku oraz po raz pierwszy zostali przyjęci do służby po 1 stycznia 1999 roku i przed 1 października 2003 roku
  • po 25 latach służby – 60 proc. od jej podstawowego wymiaru oraz 3 proc. za każdy kolejny rok służby. Powołanie do służby wojskowej musiało nastąpić po 31 grudnia 2012 roku.

Maksymalna kwota pobieranej podwyżki za kolejne lata sprawowanej służby nie może przekroczyć 75 proc.  podstawowego wymiaru emerytury.

Jaka emerytura po 15 latach pracy w Polsce?

Choć dla pracowników, którzy przepracowali 15 lat ZUS przewidział 600 zł brutto, to warto pamiętać, że nie jest to świadczenie emerytalne. Dodatek ten można traktować jako formę zasiłku, który z biegiem lat nie będzie wzrastał chyba, że zostanie już osiągnięty próg minimalnego przepracowanego czasu.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 58: Katarzyna Motelska, Anna Kieszkowska-GrudnyINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas