Emerytura zagraniczna

Nie musimy sami nic załatwiać, zrobi to ZUS.

"W latach 2001- 2002 pracowałam w Niemczech. Czy ten okres będzie mi się liczył do emerytury?" Jolanta K. z Krosna

Reklama

System koordynacji między krajami UE pozwala zaliczać okresy zatrudnienia w innym państwie do stażu pracy branego pod uwagę przy wyliczaniu polskiej emerytury. Do stażu można zaliczyć pracę w innych krajach, nawet jeśli miało to miejsce przed przystąpieniem Polski do UE (1 V 2004 r.).

Oprócz pieniędzy z ZUS-u możemy otrzymywać świadczenie z państwa, w którym pracowaliśmy - jest to tzw. emerytura mieszana. By ją otrzymać, staż pracy w tym kraju musi wynosić co najmniej 12 miesięcy i powinniśmy spełniać obowiązujące tam warunki do uzyskania emerytury (wiek, staż pracy).

Dokumenty potwierdzające staż pracy i zarobki składamy w swoim oddziale ZUS-u. Gdy ktoś pracował w jednym z krajów Unii Europejskiej (lub innym - wymienionym w ramce) musi wypełnić formularz E207. Trzeba w nim wykazać czas pracy za granicą i przebieg zagranicznego ubezpieczenia. Jeśli pracowaliśmy np. w 3 krajach, wypełniamy 3 formularze. Później ZUS sporządza formalny unijny wniosek o emeryturę z systemu ubezpieczeń danego państwa i przesyła go do swojego zagranicznego odpowiednika, np. w Niemczech jest to Deutsche Rentenversicherung Bund (DRB). Instytucja ta bada wniosek i wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia.

Zasady koordynacji systemu emerytalno-rentowego działają w obie strony. Ktoś, kto pracował w Polsce, a potem za granicą, np. w Niemczech i nie zdecydował się na powrót do Polski, także może otrzymywać i niemiecką, i polską emeryturę. Dokumenty dotyczące emerytury trzeba złożyć w instytucji właściwej dla miejsca zamieszkania, czyli do DRB, skąd wniosek zostanie przesłany do ZUS.

Warto wiedzieć

Zagraniczną emeryturę możemy otrzymać z krajów UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE (Islandii, Norwegii, Liechtensteinu), Szwajcarii i z państw, z którymi Polska podpisała stosowne umowy (to m.in. USA, Kanada, Australia, Chorwacja). Każde państwo oblicza emeryturę w oparciu o własne przepisy. Świadczenie uwzględnia proporcję okresu ubezpieczenia w danym kraju do długości łącznego okresu ubezpieczenia we wszystkich państwach. Zagraniczna emerytura jest wypłacana w walucie kraju, w którym mieszka emeryt.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje