Ile musi trwać małżeństwo, żeby ZUS wypłacił rentę rodzinną?

Rząd pracuje obecnie nad wprowadzeniem nowych regulacji prawnych, dotyczących renty wdowiej, które mają wejść w życie jeszcze w 2024 roku. Póki co obowiązuje wciąż renta rodzinna, z której mogą korzystać również wdowy i wdowcy. Jak długo musi trwać małżeństwo, by współmałżonek mógł starać się o przyznanie świadczenia?

Renta rodzinna jest przyznawana dożywotnio, ale gdy wdowa lub wdowiec osiągną wiek emerytalny, mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem o naliczenie własnej emerytury
Renta rodzinna jest przyznawana dożywotnio, ale gdy wdowa lub wdowiec osiągną wiek emerytalny, mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem o naliczenie własnej emerytury123RF/PICSEL

Mogą to być:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  • dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
  • małżonek (wdowa i wdowiec);
  • rodzice.

Aby wdowa miała prawo do renty rodzinnej, musi:

  • w chwili śmierci męża osiągnąć wiek 50 lat i być niezdolna do pracy
  • wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub sprawować pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.
  • osiągnąć wiek 50 lat lub stać się niezdolną do pracy po śmierci męża, jednak pod warunkiem, że będzie to miało miejsce nie później niż w ciągu pięciu lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania co najmniej jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia.

Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia wskazanych warunków miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony, które było ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Ile musi trwać małżeństwo, żeby ZUS wypłacił rentę rodzinną?

Renta rodzinna dla wdów i wdowców stanowi obecnie 85 proc. świadczenia, które dostawali, a jej przyznanie jest równoznaczne z rezygnacją z przysługującego wcześniej świadczenia. Renta ta jest przyznawana dożywotnio, ale gdy wdowa lub wdowiec osiągną wiek emerytalny, mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem o naliczenie własnej emerytury.

Wiele osób zastanawia się ile musi trwać małżeństwo, by ZUS wypłacił rentę rodzinną. Przepisy nie odnoszą się jednak do tego zagadnienia, więc póki co nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń i długość małżeństwa nie wpływa na prawo do renty rodzinnej.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas