Ile wyniesie emerytura po 10 latach pracy? Przelew zaskoczy seniorów

Większość Polaków przechodzi na emeryturę po ukończeniu 60 i 65 lat, kolejno w przypadku kobiet i mężczyzn. Przy ustalaniu wysokości emerytury bierze się jednak pod uwagę także staż pracy. Na jakie świadczenie może więc liczyć 60-latka z 10-letni stażem pracy?

By otrzymać minimalną emeryturę, należy mieć przepracowane 20 lat w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn
By otrzymać minimalną emeryturę, należy mieć przepracowane 20 lat w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn 123RF/PICSEL

Zasady przyznawania emerytury

Polski system emerytalny określony jest przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według niej do emerytury upoważnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy.

Jeśli chodzi o sam proces przyznawania emerytury, to osób urodzonych przed 1949 rokiem obowiązują świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku, a osób urodzonych po 1949 roku - świadczenia rozdzielone na dwa systemy. Część środków trafiała na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny. Od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną, więc wciąż można z niego korzystać, ale nie ma już takiego obowiązku.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego
  • środków zapisanych na subkoncie
  • średniego dalszego trwania życia

Środki odprowadzane na konto, podlegające kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny i mają wystarczający staż pracy, mają prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury. Wynosi ona obecnie 1588,44 zł. 

Minimalna gwarantowana emerytura wynosi obecnie 1588,44 zł
Minimalna gwarantowana emerytura wynosi obecnie 1588,44 zł 123RF/PICSEL

60 lat i 10-letni staż pracy. Na jaką emeryturę można liczyć?

Ustawowy wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale podczas przejścia na emeryturę równie ważny jest staż pracy. W Polsce ustalono minimalny okres odprowadzania składek i jest to obecnie kolejno 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn. Ten minimalny okres składkowy wiąże się jednak zazwyczaj z otrzymaniem najniższych świadczeń, często niewystarczających do życia na godnym poziomie. Dlatego ZUS przekonuje, że warto w miarę możliwości pracować dłużej - dłuższa praca gwarantuje bowiem wyższą emeryturę. Co z osobami, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają wymaganego, minimalnego stażu pracy?

Jeśli osoba nie ma wymaganego stażu pracy, to jej emerytura będzie proporcjonalna do zgromadzonych składek na koncie emerytalnym. Osoba, która przepracowała tylko 10 lat, otrzyma więc emeryturę opartą na zgromadzonych składkach. Przy najniższej krajowej, może to oznaczać około 300 zł dla mężczyzn i 250 zł dla kobiet. 10 lat to bowiem zaledwie połowa stażu wymaganego do minimalnej emerytury. 

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas