Reklama

Reklama

Jak otrzymać emeryturę czy rentę po zmarłym? Porady ZUS

Wraz ze śmiercią osoby uprawnionej do otrzymywania emerytury lub renty ustaje prawo do jej pobierania. Nie każdy jednak wie, że członkowie rodziny zmarłego lub zmarłej mają możliwość otrzymania ostatniego świadczenia, pod warunkiem, że zmarła osoba była do niego uprawniona przed śmiercią, ale nie zdążyła go pobrać.

Wypłatą emerytur i rent, finansowanych ze składek pracodawców i pracowników i odprowadzanych przez pracodawcę w imieniu pracownika zajmuje się w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te wypłacane są w kilku terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia danego miesiąca od momentu przejścia na rentę i emeryturę aż do śmierci. 

Wraz ze śmiercią osoby uprawnionej do pobierania świadczenia, prawo do jego otrzymywania wygasa, ale warto wiedzieć, że członkowie rodziny zmarłej osoby mają możliwość odebrania ostatniej emerytury lub renty. Jest jednak jeden warunek! 

Reklama

Zobacz również: Rekordowa waloryzacja: Kiedy emeryci dostaną wyższe świadczenia? 

Co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS?

Niezrealizowane świadczenie ZUS to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała. Jeśli emeryt lub rencista zmarł np. 3 września, a wypłatę świadczenia miał na 20 września, to ZUS nie wypłaci już raczej świadczenia, bo w tym czasie dostanie prawdopodobnie informację o zgonie. Wówczas taką niezrealizowaną emeryturę lub rentę można wypłacić członkom rodziny zmarłego. By ją dostać, muszą wypełnić odpowiedni wniosek do ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda następnie formalną decyzję i przekaże emeryturę lub rentę zmarłej osoby jej bliskim.

WAŻNE: Wniosek o niezrealizowane świadczenie należy złożyć przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwało! 

O niezrealizowanym świadczeniu mówimy także w sytuacji, gdy osoba złożyła wniosek o emeryturę lub rentę, ale zmarła zanim ją jej przyznano. W takim wypadku bliskim zostaje wypłacona kwota świadczenia za część miesiąca, licząc od daty powstania prawa do świadczenia do ostatniego dnia miesiąca. 

A co w sytuacji, gdy emeryturę lub rentę dostarcza listonosz? W sytuacji śmierci świadczeniobiorcy, nie powinien on wypłacać jej domownikom, tylko zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uprawniony członek rodziny może następne złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia. 

Kto ma prawo do niezrealizowanego świadczenia?

Do wypłaty niezrealizowanego świadczenia mają prawo: 

  • w pierwszej kolejności mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim gospodarstwo domowe
  • mąż, żona i dzieci, z którymi osoba zmarła nie prowadziła gospodarstwa domowego 
  • na końcu inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła np. wnuk, rodzeństwo. 

Zobacz również:

Nawet 700 zł zwrotu dla emerytów. Sprawdź, czy otrzymasz taki przelew!
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura po mężu | renta

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy