Reklama

Reklama

Jak wyegzekwować alimenty

Są na to różne sposoby.

Z roku na rok przybywa dłużników alimentacyjnych. Podpowiadamy, jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego i w jaki sposób matka może skutecznie zmusić byłego męża lub partnera, by jednak płacił alimenty. Orzeczenie sądu o przyznaniu alimentów ma klauzulę wykonalności. Dzięki temu, jeśli ojciec dziecka zalega z płatnością choćby miesiąc, możemy złożyć wniosek do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Najlepiej wybrać komornika ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. To uprości procedurę.

We wniosku podajmy informacje, które pomogą w ściągnięciu długu - gdzie ojciec dziecka pracuje i jaki ma majątek. Niestety, skuteczność komorników w tego rodzaju sprawach nie jest wysoka. Jeśli okaże się, że egzekucja w okresie ostatnich dwóch miesięcy jest bezskuteczna (nie odzyskamy pełnej kwoty alimentów), możemy złożyć wniosek o przyznanie przez gminę świadczeń alimentacyjnych. Przysługują one, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł (do kwoty tej nie są wliczane świadczenia wychowawcze z programu "Rodzina 500 +"). Gdy świadczenie to zostaje przyznane, gmina ma obowiązek podjąć działania, by odzyskać wypłacone pieniądze.

Reklama


Jedną z najskuteczniejszych metod jest obowiązek wpisania dłużnika alimentacyjnego do wszystkich rejestrów długów działających w Polsce. Są to: Rejestr Dłużników ERIF BIG, BIG InfoMonitor; Krajowy Rejestr Długów BIG; Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Na skutek wpisu do rejestru dłużnik nie będzie mógł uzyskać pożyczek czy podpisać umowy np. na usługi telekomunikacyjne. Niewiele osób wie, że do rejestrów dłużników mogą wpisywać niesolidnych ojców nie tylko gminy - także matki, które nie dostają alimentów. I to niezależnie od tego, czy spełniają kryteria do otrzymania świadczenia alimentacyjnego, czy nie.

Warunkiem takiego wpisu jest wysłanie do ojca dziecka wezwania do zapłaty na specjalnym formularzu rejestru. Często samo otrzymanie takiego dokumentu sprawia, że ojciec zaczyna płacić alimenty.

Od dziadków

Art.128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi:

"Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo".

Warto skorzystać z tego prawa, zwłaszcza, że od spraw o przyznanie alimentów nie pobiera się opłat sądowych. Pozew należy złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanych (rodziców byłego męża lub partnera) lub dziecka. Dziadkowie, którzy otrzymają pismo z sądu, z pewnością będą naciskać na syna, by łożył na utrzymanie dziecka. Warunkiem przyznania alimentów od dziadków jest wykazanie, że dziecko żyje w niedostatku.

Dobry Tydzień

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje