Reklama

Reklama

Kiedy należy ci się odszkodowanie?

Utrata zdrowia po wypadku przy pracy? Sprawdź, czy możesz liczyć na rekompensatę.

Czym jest wypadek przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS możesz dostać, gdy ulegniesz wypadkowi przy pracy i doznasz tzw. uszczerbku na zdrowiu. Warto jednak mieć świadomość, że aby jakieś wydarzenie zostało uznane za taki wypadek, musi zostać spełnione kilka warunków. Przede wszystkim musi się ono wydarzyć albo na terenie zakładu pracy, albo w miejscu, gdzie pracę wykonujemy.

Istotny jest jednak związek wypadku z samą pracą. W uproszczeniu, jeśli ktoś spadnie ze schodów, idąc do pokoju zwierzchnika, wydarzenie jest uznawane za wypadek przy pracy, ale jeśli to samo wydarzy się w drodze do stołówki na obiad - nie.

Reklama

Nie dostaniemy również odszkodowania w sytuacji, gdy wypadek został zawiniony wyłącznie przez nasze własne naruszenie przepisów BHP albo jeśli podczas zdarzenia pozostawaliśmy pod wpływem alkoholu. Wypadek przy pracy musi być nagły i mieć przyczynę zewnętrzną. Oznacza to, że jeśli doznamy w pracy, np. zawału serca, odszkodowanie nam nie przysługuje, bo powodem zdarzenia był nasz własny stan zdrowia.

Wyjątkiem są tu sytuacje, w których niespodziewane zdarzenie w pracy spowodowało u kogoś stres pogarszający stan jego organizmu. Uznanie takiego przypadku za wypadek przy pracy nie jest jednak takie oczywiste - często sprawę musi rozstrzygnąć sąd.

Jak wystąpić do ZUS?

Wniosek o odszkodowanie składamy w jednostce ZUS właściwej dla miejsca naszego zameldowania.

Dołączamy do niego wystawiane na druku N-9 zaświadczenie o stanie zdrowia (wypisuje je lekarz, który zajmuje się naszym leczeniem), dokumentację medyczną (np. zdjęcia rtg. i usg.) oraz protokół ustalający okoliczności i przyczyny wypadku i kartę wypadku (obowiązek ich sporządzenia spoczywa na pracodawcy).

Kwota odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Za każdy procent tego uszczerbku przysługuje 20 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. O procencie uszczerbku na zdrowiu decyduje lekarz orzecznik ZUS na podstawie dokumentacji lekarskiej oraz badania. Na wydanie decyzji o odszkodowaniu ZUS ma 14 dni, ale nie od chwili złożenia wniosku, a od złożenia wyjaśnienia spornej okoliczności (o ile takowa istnieje).

Olivia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy