Reklama

Kiedy przedawniają się nasze należności

Czy możesz podać do sądu osobę, która przez pięć lat nie oddaje ci pieniędzy? Jak długo sama możesz być ścigana za zapomniany dług sprzed lat? Sprawdź to.

Dostałaś od firmy windykacyjnej wezwanie do zapłaty zapomnianego długu sprzed lat? Zacznij od sprawdzenia, czy nie jest on przedawniony. Wiele firm zajmujących się ściąganiem zaległych płatności korzysta z niewiedzy ludzi, prowadzi egzekucje przedawnionych roszczeń i zarabia na gigantycznych odsetkach. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli roszczenie jest przedawnione, nie musisz płacić. Nie znaczy to oczywiście, że twój dług zniknął. Wierzyciel nie ma jednak możliwości jego egzekwowania. Może jedynie starać się załatwić sprawę polubownie, np. umówić się na spłatę w ratach, umorzenie odsetek itp. Ponieważ dochodzenie należności po jej przedawnieniu jest trudne, warto wiedzieć, w którym momencie przedawniają się tego typu długi.

Reklama

Po dziesięciu latach

Pożyczki prywatne

Jeśli pożyczyłaś komuś pieniądze, a dłużnik nie chce ich zwrócić, masz 10 lat na to, by dochodzić zwrotu pożyczki. Po tym czasie następuje przedawnienie. Ważne: przedawnienie nie następuje po 10 latach od dnia udzielenia pożyczki. Jego bieg rozpoczyna się w momencie, w którym dług stanie się wymagalny. Przy pożyczce prywatnej jest to dzień następujący po dniu, w którym umówiłaś się z dłużnikiem na spłatę, a jeśli termin zwrotu nie był w umowie określony - dzień, w którym poprosiłaś go o zwrot pieniędzy.

Wyroki sądowe

Dziesięcioletni okres przedawnienia mają długi, które zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, ugodą sądową i orzeczeniem sądu polubownego.

Po pięciu latach

Zobowiązania wobec fiskusa

Przedawniają się po pięciu latach. Bieg przedawnienia liczony jest od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Ważne: Inaczej jest z przedawnianiem się kary nałożonej przez organ podatkowy. Jeśli fiskus wysyłał do ciebie wezwanie, zanim doszło do przedawnienia, a ty na nie nie zareagowałaś, organ ma trzy lata na nałożenie kary. W przypadku tej kary okres przedawnienia zaczyna płynąć w dniu jej wymagalności. Teoretycznie może się więc zdarzyć sytuacja, w której kara zostanie nałożona w dwa lata, 11 miesięcy i 29 dni po niewypełnieniu zobowiązania i w rezultacie fiskus będzie cię ścigał przez niemal osiem lat.

Po trzech latach

Niespłacone karty kredytowe i pożyczki z banku

Przedawniają się już po 36 miesiącach. Nie znaczy to jednak, że mając taki dług, możesz przestać odbierać telefony z nieznanych numerów, wyrzucać wezwania do zapłaty do kosza i oczekiwać z utęsknieniem aż nadejdzie dzień przedawnienia, a dług będziesz miała z głowy. Tak się raczej nie stanie, bo większość wierzycieli zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest czas przedawnienia i przed jego upływem podaje dłużnika do sądu, co przerywa bieg przedawnienia.

Długi czynszowe

Można ich dochodzić przez trzy lata od chwili, gdy czynsz nie został opłacony w terminie. Jeśli masz lokatora, który zalega z opłatami, powinnaś podać go do sądu przed upływem tego okresu.

Niewypłacona pensja

Jeśli pracodawca nie zapłacił ci ustalonego w umowie o pracę wynagrodzenia w terminie, to możesz domagać się należnych sobie pieniędzy tylko przez trzy lata. Później dług się przedawnia. Zanim tak się stanie, powinnaś więc zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy i postarać się, by wydała administracyjny nakaz zapłaty - taki nakaz działa jak wyrok sądowy, zapobiega przedawnieniu.

Mandaty

Te drogowe, wystawione przez policję, i te otrzymane od straży miejskiej przedawniają się po trzech latach.

Po dwóch latach

Płatności za usługi telekomunikacyjne (telefon, internet i kablówkę) przedawniają się już po dwóch latach. W przypadku rachunku telefonicznego termin przedawnienia liczony jest od dnia następnego po terminie płatności.

Debety na kontach także mają dwuletni okres przedawnienia. Jego termin biegnie od daty jego spłaty określonej w umowie, a nie od daty zawarcia tej umowy.

Zapłata z tytułu umowy o dzieło

Jej przedawnienie biegnie od dnia oddania dzieła.

Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej

Dwa lata masz również na dochodzenie należności z tytułu umowy ubezpieczeniowej.

Co przerywa bieg przedawnienia


Nagabywana przez firmę windykacyjną postanowiłaś spłacić niewielką część długu w przekonaniu, że to poprawi twoją sytuację? Jeśli roszczenie jeszcze się nie przedawniło, uznałaś w ten sposób wymaganą należność i przerwałaś bieg przedawnienia.

Żeby uznać dług, nie trzeba wcale składać pisemnego oświadczenia. Za takie potwierdzenie brane są również: częściowa spłata długu, prośba o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu płatności albo o umorzenie długu itp.

Skutkiem uznania długu jest przerwanie biegu przedawnienia. Na przykład, jeśli okres przedawnienia wynosił trzy lata, to od chwili dokonania częściowej wpłaty albo złożenia prośby o umorzenie, biegnie on na nowo.

Franciszka Zawadzka

Olivia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama