Reklama

Reklama

Nie wpuścisz kontrolera RTV? Możesz odziedziczyć dług!

W całym kraju trwają właśnie kontrole abonamentu RTV, prowadzone przez pracowników Poczty Polskiej. Osoby, które nie uiszczają opłaty abonamentowej lub nie zarejestrowały odbiorników, muszą liczyć się z karą grzywny. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie: Czy musimy wpuścić kontrolera do domu? I co z osobami, które odziedziczyły odbiorniki po zmarłych?

Co to jest abonament RTV?

Abonament RTV to abonament radiowo-telewizyjny, czyli opłata, która ma na celu realizację misji publicznej telewizji i radia. Abonament nałożony jest ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych i jest w Polsce obowiązkowy. Istnieją jednak grupy zwolnione z opłacania abonamentu:

Reklama

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają emeryturę, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia
  • osoby niezdolne do pracy i z pierwszą grupą inwalidzką
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
  • bezrobotni 
  • kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi, bądź ich rodziny
  • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego.

Poczta Polska rozpoczęła już kontrole, mające na celu sprawdzenie, czy osoby korzystające z odbiorników opłacają obowiązkowy abonament RTV. Czy jesteśmy zobowiązany poddać się kontroli i wpuścić kontrolera do domu? 

Zobacz również: Trwają kontrole opłat RTV. Jesteś w tej grupie? Spodziewaj się wizyty! 

Czy musisz wpuścić kontrolera RTV do domu? Możliwe konsekwencje

Kontrolerami RTV są pracownicy Poczty Polskiej, ale warto wiedzieć, że nie są to znani nam zazwyczaj dobrze listonosze, ale osoby posiadające specjalne upoważnienia. Czy jesteśmy zobowiązani wpuścić ich do domu lub mieszkania? 

Nie mamy obowiązku wpuszczenia kontrolera do domu i nie grożą nam za to żadne konsekwencje! To samo dotyczy właścicieli samochodów, którzy także powinni opłacać abonament RTV za odbiornik radiofoniczny - oni także nie muszą dopuścić osoby kontrolującej do przeprowadzenia kontroli w pojeździe. 

Jeszcze inną grupę stanowią osoby, które odziedziczyły odbiornik RTV po zmarłej osobie. W momencie jej śmierci abonament nie wygasa bowiem automatycznie - należy więc jak najszybciej zmienić dane abonenta albo wyrejestrować odbiornik. Takich zmian dokonuje się poprzez wypełnienie i doręczenie Poczcie Polskiej formularza "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych". Można to również zrobić drogą elektroniczną. 

Wszelkie zaległości finansowe zmarłego, związane z posiadaniem odbiorników telewizyjnych i radiowych przechodzą bowiem na spadkobiercę! 

Kara za brak rejestracji odbiornika i niepłacenie abonamentu RTV to 30-krotność jego miesięcznej wysokości. W roku 2023 wyniesie ona:

  • w przypadku radioodbiornika - 261 zł
  • w przypadku telewizora — 819 zł. 

Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze zaległy abonament. 

Od decyzji Poczty Polskiej zawsze można się odwołać np. wtedy, gdy kara dotyczy okresu przedawnionego, czyli powyżej pięciu lat lub doszło do nieprawidłowości w czasie kontroli. 

Abonament RTV: Ile zapłacimy w 2023 roku?

W 2023 roku opłaty za abonament RTV wzrosną! Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wyniesie 8,70 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny - 27,30 zł. 

Osoby, które do 25 stycznia 2023 r. uiszczą pełną opłatę abonamentową za cały rok, będą mogły liczyć na 10 proc. zniżki. 

Zobacz również:

Najlepsza gmina do życia w Polsce! Ogłoszono ranking 2022

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: abonament rtv | długi | dziedziczenie długów

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy