Reklama

Reklama

Odchodzisz z firmy?

Rozstajesz się z pracodawcą. Nieważne, czy rozstajecie się w miłych okolicznościach, czy skłóceni. Pamiętaj, by upomnieć się o swoje świadectwo pracy.

Do czego masz prawo?

Reklama

Gdy zakończysz pracę w danym zakładzie, pracodawca ma obowiązek wydać ci niezwłocznie świadectwo pracy. Wydanie świadectwa nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Chyba że bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu dotychczasowej umowy o pracę, ten sam pracodawca chce zawrzeć z tobą kolejną umowę o pracę. W takiej sytuacji ma obowiązek wydania świadectwa pracy tylko wtedy, gdy tego zażądasz. W przypadku niewydania świadectwa, pracodawca podlega karze grzywny.

Jakie dane?

Na świadectwie pracy, oprócz twoich danych osobowych, powinny się znaleźć następujące informacje: okres zatrudnienia, rodzaj i charakter wykonywanej pracy, tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, wykorzystanie urlopu pracowniczego w danym roku (w tym wykorzystanie tzw. krótkiego urlopu na żądanie pracownika), korzystanie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz okres niezdolności do pracy (np. z powodu choroby), opieka nad dzieckiem.

Jeśli byłaś zatrudniona w szczególnych warunkach, to w świadectwie pracy również powinien pojawić się zapis na ten temat, co jest ważne ze względu na uprawnienia do wcześniejszej emerytury, zasiłków przedemerytalnych, itp.

Co dodatkowo?

Masz również prawo zażądać, aby w świadectwie pracy znalazły się dodatkowe informacje dotyczące: wysokości wynagrodzenia i jego składników (premie, dodatki), uzyskanych kwalifikacji (dyplomy, uprawnienia zawodowe, itp.), prawomocnego orzeczenia sądu o przywróceniu pracownika do pracy, przyznaniu pracownikowi odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę; rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Sprawdź zaraz!

Otrzymane świadectwo pracy bardzo dokładnie sprawdź. Jeśli znalazły się tam niedokładne lub błędne informacje, powinnaś wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie.

Nie zwlekaj z tym, ponieważ przepisy dają ci zaledwie 7 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie, licząc od dnia jego wydania. Przegapienie tego terminu może spowodować bardzo poważne komplikacje, zwłaszcza w przypadku osób, którym pracodawca nie poświadczył lub poświadczył w sposób niewłaściwy wykonywanie pracy w szczególnych warunkach.

Jeżeli pracodawca nie uwzględni wniosku i nie poprawi treści wydanego świadectwa pracy, przysługuje ci, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Nie dla każdego

Świadectwo pracy nie jest natomiast wydawane osobom, które zatrudnione są na zasadzie innej niż umowa o pracę, np. na podstawie umów o dzieło lub umów-zleceń. Pamiętaj, by zaraz po otrzymaniu świadectwa sprawdzić, czy wszystkie informacje są prawidłowo wpisane.

Dowiedz się więcej na temat: świadectwo | pracodawca | firmy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje