Reklama

Reklama

Odszkodowanie za błąd lekarza

Można dochodzić swych praw na drodze sądowej. Procesy cywilne są jednak kosztowne i trwają długo.

Pani Iwona podczas pobytu w szpitalu została poważnie zakażona.

– Czy mogę się starać o odszkodowanie? – zapytała mnie. – Tak. Jeśli nie zdecyduje się pani iść do sądu, ze względu na to, że do błędu medycznego doszło w szpitalu, może pani zdecydować się na drogę pozasądową. Polega ona na złożeniu wniosku do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

– Kto może zgłosić się do takiej komisji? – Pacjenci (lub ich przedstawiciele), którzy uważają, że w trakcie leczenia w szpitalu lekarze postawili błędną diagnozę. Także, gdy zastosowali niewłaściwy lek, terapię lub popełnili inną omyłkę. W ich wyniku doszło do uszkodzenia ciała, pogorszenia zdrowia, zakażenia.

Reklama

Procedura

– Na czym polega procedura w komisji? – Ustala się tam, czy doszło do tzw. zdarzenia medycznego, a więc czy lekarze popełnili błąd i czy została pani wskutek tego poszkodowana. Komisja powinna to stwierdzić w ciągu czterech miesięcy. Ubezpieczalnia z kolei ma 30 dni na zaproponowanie pani wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wysokość odszkodowania

– W jakiej wysokości otrzymam odszkodowanie? – To zależy od rodzaju uszczerbku na zdrowiu, pogorszenia się warunków życia (zdrowia i możliwości dalszej pracy), uciążliwości i długości dalszego leczenia. Na pewno jednak nie będzie wyższe niż 100 tys. zł. Przed złożeniem wniosku musi pani zdecydować, czy chce walczyć o wyższe kwoty w sądzie.

Kiedy złożyć wniosek

– Ile mam czasu na złożenie wniosku? – Rok od dnia, w którym dowiedziała się pani o uszkodzeniu ciała lub „rozstroju zdrowia”.

Nie później jednak niż trzy lata od dnia, w którym doszło do tego zdarzenia. l art.1 ustawy z 28.04.2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Gdzie złożyć wniosek

Składa się go do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych (właściwej dla miejsca położenia szpitala).

Druk można pobrać ze strony internetowej urzędu wojewódzkiego. We wniosku należy podać propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Składając wniosek należy wnieść opłatę w wysokości 200 zł.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje