Reklama

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Ile można zyskać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał, że część seniorów może starać się o ponowne przeliczenie emerytur. Opublikowane w marcu tego roku nowe tablice dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn wskazują bowiem na jego spadek, co korzystnie wpłynąć może na wysokość części emerytur. Kto może starać się o ponowne ich przeliczenie?

Główny Urząd Statystyczny opublikował w marcu nowe tablice dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, które wykorzystywane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do obliczenia wysokości emerytur. Z najnowszych danych jasno wynika, że w ostatnich latach nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia Polaków we wszystkich przedziałach wiekowych. Najnowsze tablice są więc korzystniejsze dla emerytów niż poprzednie, a część z nich może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia.

Z tablic wynika, że w 2020 roku średnia dalszego trwania życia kobiet wynosiła 265,1 miesiąca, w 2021 roku 247,7 miesiąca, a w 2022 roku 238,9 miesiąca. W przypadku mężczyzn liczby te wynosiły kolejno 217,6, 204,3 i 196,2 miesiąca. 

Reklama

Zobacz również: Kiedy ZUS wypłaci 500 plus? Rządowy program na nowy okres rozliczeniowy 

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Kto skorzysta?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał, że emeryci po 65. roku życia mogą starać się o ponowne przeliczenie emerytury w związku z korzystniejszymi tablicami dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Kto może złożyć taki wniosek? 

  • osoba, która przy składaniu wniosku o emeryturę nie dysponowała wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które mogłyby zostać uwzględnione przy obliczaniu świadczenia
  • osoba, która może obecnie udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę lub zarobki uzyskane po przyznaniu świadczenia
  • osoba, która po przyznaniu świadczenia pracowała lub opłacała składki na ubezpieczenie społeczne.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury mogą złożyć seniorzy, którzy:

  • osiągnęli wiek emerytalny do 31 marca 2022 roku
  • osiągnęli wiek emerytalny wcześniej, ale wciąż pracowali
  • urodzili się po 31 grudnia 1948 roku, więc ich emerytury będą zaliczane według nowych zasad.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury złożyć można osobiście lub drogą internetową. Formularz dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej ZUS. 

Zobacz również:

Nie tylko 13. i 14. emerytura. Oto wszystkie ulgi dla seniorów

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | emeryci | emeryci i renciści
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy