Reklama

Pracodawca nie płaci. Co robić?

Możesz złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy albo dochodzić praw w sądzie pracy.

Pani Agnieszka pożaliła mi się, że firma, w której pracuje, regularnie opóźnia wypłatę pensji.

- Najpierw było to kilka dni, teraz szef nie płaci już od 2 tygodni. To chyba niezgodne z prawem? - spytała.

- Tak. Terminowa wypłata pensji należy do podstawowych obowiązków pracodawcy.

- A co to dokładnie znaczy terminowa?

- Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jest płatne z dołu, czyli za przepracowany okres - najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Dokładny termin jest najczęściej określony w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania czy umowie o pracę.

Reklama

- No właśnie! W regulaminie wynagradzania jest określony termin 10. Dziś jest 24, a ja nadal nie mam pensji. Co robić?

- Przede wszystkim, może domagać się pani odsetek ustawowych za zwłokę. Obecnie wynoszą one 13 proc. w skali roku.

- A co poza tym mogę zrobić?

- Jeśli szef nie płaci pensji w terminie nagminnie, tak jak w pani przypadku, powinna pani złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Listę oddziałów znajdzie pani na stronie internetowej www.pip.gov.pl

- I dostanę wtedy pieniądze?

- Inspekcja przeprowadzi kontrolę. Jeśli potwierdzi nieprawidłowości w firmie, wyda decyzję nakazującą wypłatę pensji. Za nieterminową wypłatę wynagrodzeń grozi pracodawcy grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

- Co jeszcze mogę zrobić?

- Może pani dochodzić swoich praw w sądzie pracy. Pozew składa się w sądzie, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce zakładu pracy. Jeśli w związku z niewypłaceniem pensji poniosła pani szkodę, może pani domagać się odszkodowania.

- Słyszałam, że gdy firma stale opóźnia wypłatę, mogę odejść z pracy bez wypowiedzenia.

- To prawda. Powinna pani wówczas złożyć na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Trzeba w nim podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. W tej sytuacji należy się pani odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

art. 55, 94, 96, 282 Kodeksu pracy

POZEW DO SĄDU PRACY

Jeśli kwota zaległej wypłaty nie przewyższa 10 tys. zł, przeprowadza się postępowanie uproszczone. Pozew i inne pisma powinny zostać wówczas sporządzone na urzędowych formularzach.

Można je dostać w sądzie lub znaleźć na stronie internetowej www.ms.gov.pl.

Zasadniczo pracownik w sądzie pracy jest zwolniony z opłat sądowych. Jeśli wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 tys. zł, wówczas opłata wynosi 5 proc.

Porad udziela: Izabela Rogowska, mgr ekonomii, absolwent Studium Prawa Handlowego

Chwila dla Ciebie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy