Prosty sposób na wyższą emeryturę. Warto wysłać ten wniosek

Seniorzy, którzy posiadają prawo do emerytury, mogą wystąpić do ZUS-u o ponowne przeliczenie ich świadczenia, co w niektórych przypadkach może skutkować wyższą kwotą emerytury. Taką możliwość ma jednak tylko pewna grupa osób, spełniająca pewne warunki.

Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury?
Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury?123RF/PICSEL

Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury?

Podstawę prawną do ponownego przeliczenia emerytury daje art. 108 - 113  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przepisami, ZUS może przeliczyć emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, gdy przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia nie dysponowaliśmy wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które ZUS mógłby uwzględnić przy obliczaniu wysokości świadczenia.

Ponadto ponowne przeliczenie jest możliwe, jeśli obecnie możemy udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobki, jakie uzyskiwaliśmy po przyznaniu świadczenia. Na taki krok warto się również zdecydować w sytuacji, gdy po przyznaniu świadczenia pracowaliśmy lub opłacaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne - informuje ZUS.

Warto zaznaczyć, że ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego może być również opłacalne dla kobiet, które przed 1999 r. wychowywały dzieci. Mogą one uzyskać maksymalnie 6 lat opieki, które zostaną dodane do kapitału początkowego.

"Z ponownego przeliczenia skorzystać mogą też kobiety podlegające składkom w OFE, które przeszły na emeryturę przed 1 października 2017 r., a obecnie skończyły już 65. rok życia, ale nie osiągnęły podwyższonego wieku emerytalnego ustalonego dla mężczyzn. W takiej sytuacji kobiety mogą albo złożyć wniosek o ponowne przeliczenie, albo poczekać do momentu ukończenia 67. roku życia, ponieważ wtedy ZUS automatycznie ponownie przeliczy ich emeryturę" - informuje serwis Biznes Interia.

Ponowne przeliczenie emerytury może skutkować wyższym świadczeniem
Ponowne przeliczenie emerytury może skutkować wyższym świadczeniem123RF/PICSEL

Jak złożyć wniosek o ponownie przeliczenie emerytury?

Przeliczenie świadczenia jest możliwe wyłącznie po złożeniu odpowiedniego wniosku do ZUS-u. W tym przypadku mowa o wniosku ERPO. Wniosku nie muszą składać osoby, które przeszły na emeryturę po 31 grudnia 2008 r.

"Emeryturę lub rentę przeliczymy od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Jeśli okazałoby się, że po  przeliczeniu przysługuje Ci niższe świadczenie, to nadal będziemy wypłacali Ci świadczenie w dotychczasowej wysokości" - informuje ZUS.

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS. Możliwe jest również przesłanie wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego.

Matteo Brunetti: We Włoszech trudno wyszukać dobrą włoską restaurację, bo oceny turystów wprowadzają w błąd INTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas