Reklama

Reklama

Twoja umowa o pracę tego nie uwzględnia? Możesz mieć kłopoty!

Wielu pracodawców unika zatrudniania na etatach, by nie mieć za dużo obowiązków wobec pracowników. Bywa, że musimy podpisać inną umowę. Jakie wtedy mamy prawa?


Bez względu na to, czy będziemy mieć umowę zlecenie czy o pracę tymczasową, musi być w niej zapisane, ile będziemy zarabiać, bo od tej kwoty firma ma obowiązek odprowadzać składki do ZUS. Nie warto pracować bez umowy, bo to nie tylko nielegalne, ale właśnie nie zapewnia składek, więc stażu emerytalnego i bezpłatnego leczenia. Nieetatowa praca też może dać korzyści, jeśli będzie potwierdzona dobrą umową.

W agencji pracy tymczasowej

Reklama

Oferty i zasady pracy

Te agencje oferują pracę w kraju (np. w biurach, urzędach, zakładach produkcyjnych) i za granicą (np. opieka nad osobami starszymi). Legalnie działające agencje zatrudnienia i pracy tymczasowej muszą mieć certyfikat wydany przez marszałka województwa. Wykaz agencji z certyfikatami znajduje się na stronie: www.kraz.praca.gov.pl

Z agencją pracy tymczasowej możesz podpisać umowę na krótki okres. Może to być: umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania konkretnej pracy, albo zlecenie bądź umowa o dzieło. Pamiętaj! Jeśli zlecenie przypomina etat (np. trzeba być w miejscu Gdy pracujesz bez etatu W agencji pracy tymczasowej pracy w określonych godzinach), to pracownik tymczasowy ma prawo domagać się umowy o pracę i może o to wystąpić do sądu. Jeżeli sąd uzna, że zlecenie miało charakter etatu, pracodawca będzie musiał za cały okres tego zlecenia opłacić za pracownika wszystkie składki do ZUS (jak od etatu).

Jakie zapisy w umowie

Umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej musi zawierać m.in.: - dane obu stron i rodzaj umowy; - datę jej zawarcia i nazwę firmy, gdzie praca będzie wykonywana; - wysokość wynagrodzenia oraz termin i sposób jego wypłacania. Umowa o pracę tymczasową rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki ją zawarto. Ale każda ze stron może rozwiązać umowę wcześniej: - z 3-dniowym wypowiedzeniem, jeśli umowę podpisano na okres nieprzekraczający 2 tygodni; - z tygodniowym wypowiedzeniem, jeżeli umowa przekracza 2 tygodnie.

Pamiętaj! Jeśli w trakcie umowy tymczasowej pracownica zajdzie w ciążę, to ta umowa nie przedłuża się do dnia porodu. W pracy tymczasowej kobiety w ciąży nie są chronione przed zwolnieniem.

Składki do ZUS

- Jeśli podpiszesz umowę o pracę tymczasową, agencja musi odprowadzać od pensji wszystkie składki.

- Jeśli podpiszesz umowę cywilnoprawną, składki będą odprowadzane jak od zlecenia czy dzieła (więcej o tym na stronie obok).

Pamiętaj! Pracownikowi tymczasowemu przysługują 2 dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji agencji.

- Jeśli agencja skieruje cię do pracy za granicą, np. we Francji, Holandii, Niemczech, to jako pracownik tymczasowy musisz mieć zapewnione co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w tych krajach.

Pomoże inspekcja pracy

W razie wątpliwości czy agencja zatrudnia zgodnie z prawem, można zwrócić się do inspekcji pracy (adresy na: www.pip.gov.pl). Pracownicy tymczasowi mają prawo występować przeciwko agencji do sądu pracy. Podst. prawna: ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU nr 166/2003, poz. 1608 ze zm.).

Umowa o dzieło i zlecenie

To umowy cywilnoprawne, bo podlegają kodeksowi cywilnemu, a nie kodeksowi pracy. Na zleceniu i umowie o dzieło nie obowiązuje więc minimalne wynagrodzenie (jak na etacie, czyli obecnie 1750 zł brutto). Obie strony mogą się dowolnie dogadać co do wysokości wynagrodzenia.

Pamiętaj! Nim podpiszesz umowę zlecenie, wyjaśnij z pracodawcą, czy będziesz pracować też np. w niedziele i święta. Jeśli tak, ustal w umowie dodatkową stawkę godzinową za pracę w te dni (zwłaszcza jeśli pracę na zlecenie wykonujesz w sklepie, restauracji, hotelu). Możliwe jest też zapisanie w umowie, jaki będzie ci przysługiwał urlop.

Jeśli masz jedną umowę zlecenie, pracodawca ma obowiązek odprowadzać następujące składki: emerytalną, rentową, zdrowotną i wypadkową. Składka chorobowa jest dobrowolna (ale warto ją płacić, bo ma się wtedy płatne zwolnienia lekarskie i zasiłek macierzyński).

Wyjątek! Składki nie obowiązują od umowy zlecenia dla ucznia lub studenta w wieku do 26 lat.

Jeśli masz kilka zleceń, to od jednego (wybranego) muszą być odprowadzane wszystkie składki, zaś od pozostałych - tylko zdrowotna.

Umowa o dzieło jest nieoskładkowana. Ale jeśli podpiszemy ją z firmą, w której mamy etat, odprowadzane są wszystkie składki.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje