Reklama

Reklama

Zakupy na odległość - jak odstąpić od umowy?

Gdy robimy zakupy w internecie lub przez telefon, możemy zrezygnować z zakupu na szczególnych prawach. Oto jak napisać pismo w tej sprawie.

Po zakupach nie w tradycyjnym sklepie, możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Masz na to 10 dni od daty otrzymania towaru. Sklep ma obowiązek poinformować cię o tym prawie. Oto kroki, jakie trzeba podjąć, gdy rezygnujesz z zakupu.

1.Napisz oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wyślij je listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) na adres sklepu. O terminowym złożeniu pisma decyduje data stempla pocztowego. Nie wysyłaj oświadczenia pocztą elektroniczną, nie składaj też przez telefon rezygnacji, bo nie zdołasz udowodnić, że to zrobiłaś.

Reklama

2.Odeślij sprzedawcy towar, z którego rezygnujesz. Powinien być w stanie niezmienionym. Masz jednak prawo towar rozpakować, przymierzyć np. bluzkę, buty (ale oczywiście nie nosić). Żądanie przez sklep zwrotu towaru w stanie nierozpakowanym jest bezprawne (wyjątki to: nagrania audio, wideo, programy komputerowe).

3.Ponosisz koszty zwrotu zakupionego towaru. To oznacza, że to ty za to płacisz. Ale uwaga! Nie zawsze masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość. Nie będziesz mogła tego zrobić, gdy: daną rzecz kupisz na licytacji ,zamówisz prasę, towary łatwo psujące się, wykonane na twoje indywidualne zamówienie.

Podpowiadamy jak napisać oświadczenie od odstąpienia od umowy

Twoje dane

W lewym górnym rogu kartki podaj imię, nazwisko i swój adres zamieszkania (albo do korespondencji).

Od jakiej umowy odstępujesz

Napisz krótko, kiedy odebrałaś towar z poczty lub od kuriera. Podaj numer zamówienia, jaki uzyskałaś od sprzedawcy przez internet lub przez telefon.

Powołaj się na przepisy

Masz prawo odstąpić od umowy nawet, gdy sklep w swoim regulaminie wyłączy prawo zwrotu niektórych towarów (pamiętaj: strój możesz przymierzyć, ale na swoją odzież).

Data odstąpienia od umowy. Adres sklepu

W prawym górnym rogu kartki napisz datę wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niżej - nazwę i adres sklepu internetowego.

Twój podpis

Swoje oświadczenie musisz odręcznie podpisać.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL